Widmo [Phantom]

Widma to dusze, które po śmierci ciała nie oddzieliły się od niego właściwie. Zazwyczaj dzieje się tak w wyniku poważnego szoku, zwłaszcza w przypadku gwałtownych zgonów. W przeciwieństwie do zagubionych dusz, które nie mogą oddziaływać na zwykłych śmiertelników i nie są dla nich widoczne, widma (takie jak cienie i cean gŵla) utrzymują połączenie z namacalnym światem i bez wahania zaatakują inne żywe istoty.

Widma pochodzą również od istot, które żyły w szczególnie chaotycznych czasach, w tym szaleńców i brutalnych zbrodniarzy. W odpowiednich okolicznościach każdy może stać się widmem, ale powszechne kojarzenie przerażających widm z chorymi psychicznie sprawia, że osoby takie wykluczane są z wielu społeczności.

Warianty

  • Fantom [Phantom]
  • Widmo [Spectre]
  • Cean Gwla [wym. Ken Gula] – w języku glanfatańskim oznacza dosłownie “krwawą kobietę”. Te nieumarłe, przypominające banshee istoty są duchami kobiet, które straciły życie w wyjątkowo tragicznych lub traumatycznych okolicznościach.