Plaga [Blight]

PlagiPlagi to zagubione dusze bądź ich fragmenty, które złączyły się z żywiołami. Są to często pozostałości ofiar katastrof naturalnych (takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, pożary lasów, itd.). Są one chaotyczną, zdezorientowaną, pełną wściekłości, amorficzną chmurą, która wiruje bez końca z wielką agresją. Wewnątrz tego wiru materializują się i znikają dziesiątki humanoidalnych kształtów. Twarze wrzeszczą w niemej agonii, podczas gdy ręce chwytają i rozszarpują wszystko w swoim otoczeniu, jakby próbowały umknąć swojemu tragicznemu przeznaczeniu.

Bîaŵaki [Bîaŵacs], czyli burze potrafiące wyrywać dusze z ciał osób, często tworzą takie plagi. Jeśli dusze są wyrwane swobodnie z ciał i złapane w sam środek wichury, mogą razem utknąć i złączyć się z substancjami żywiołów, tworząc wir. Są one czystym chaosem i poplątaniem, a ich zniszczenie jest często postrzegane jako wyraz litości dla tych dusz, które zostały uwięzione wewnątrz wiru.

Plagi były przedmiotem kontrowersyjnych badań przeprowadzanych przez animantów Eory. Z jednej strony badania przy pomocy wiwisekcji doprowadziły do obiecujących postępów w leczeniu pacjentów, którzy z jakiegoś powodu posiadali w swoim ciele dwie lub więcej pełnych dusz złączonych ze sobą, co uznano za przyczynę wielu zaburzeń fizycznych i psychicznych. Z drugiej strony, pewne grupy ludzi użalały się nad brakiem przejrzystości metod stosowanych w tych eksperymentach, ogólny wydźwięk był taki, że są one nieludzkie i stanowią zagrożenie dla otoczenia. Istniały nawet głosy tych, którzy oskarżyli animantów o celowe wywoływanie plagi do celów naukowych, choć prawdziwość tych twierdzeń jest trudna do uzasadnienia.

Znane rodzaje plag

 • Mała plaga ziemi [Small Earth Blight]
 • Mała plaga ognia [Small Fire Blight]
 • Mała plaga deszczu [Small Rain Blight]
 • Mała plaga wiatru [Small Wind Blight]
 • Plaga ziemi [Earth Blught]
 • Plaga ognia [Fire Blight]
 • Plaga deszczu [Rain Blight]
 • Plaga wiatru [Wind Blight]
 • Większa plaga ziemi [Greater Earth Blight]
 • Większa plaga ognia [Greater Fire Blight]
 • Większa plaga deszczu [Greater Rain Blight]
 • Większa plaga wiatru [Greater Wind Blight]