Licz

liszLicze są równie potężne, jak rzadko spotykane. To mistrzowie sztuk tajemnych, którzy odkryli sposób na przedłużenie swojego życia bez utraty poczytalności, jak to bywa z fampyrami i podobnymi stworami. Brak wiarygodnego piśmiennictwa odnośnie metod zostania liczem. Nieliczni, którym się to udało, niechętnie dzielili się swoją wiedzą. Uważa się jednak, że proces jest zarówno trudny, jak i niezwykle bolesny. W kronikach magii mnóstwo jest pełnych przestrogi opowieści o ambitnych magach, którzy poszukiwali nieśmiertelności, ale jedynie zniszczyli swoje ciała.

Chociaż licze ulegają fizycznemu rozkładowi, ich umysły pozostają nienaruszone, czym zresztą różnią się od typowych nieumarłych. Udaje im się tego dokonać poprzez powiązanie esencji z filakterium – zwykle przedstawianym w formie fiolki lub amuletu noszonych blisko ciała. Jednakże żaden ze znanych liczów nie wyjawił nigdy natury czy umiejscowienia swojego filakterium, więc wszelkie teorie oparte są na spekulacjach.

Większość liczów uważa się za potężnych magów lub czarodziejów, ale to stereotyp, a nie reguła. Jeden licz, sprzed ponad tysiąca lat, był kapłanką Beratha, którą podtrzymywała siła jej wiary. Powiadają, że animanci prowadzą eksperymenty dotyczące podobnych praktyk, ale żaden z nich nie odważył się do tego przyznać, mając na uwadze niezbyt dobrą reputację tej profesji.