Niedźwiedź

W Dyrwood zamieszkuje dorodna populacja niedźwiedzi, chociaż większość z nich trzyma się z dala od180px-Bestiary_bear cywilizowanych obszarów i często używanych szlaków. Szlachta czasami poluje na niedźwiedzie dla sportu, ale większość kolonistów, starców i Glanfatan stara się ich unikać. W lasach Wschodnich Rubieży aż roi się od zwierzyny mniej groźnej od rozeźlonego niedźwiedzia.

Warianty

  • Niedźwiedź