Cean Gwla

Cean Gŵla (wym. Ken Gula) to brutalne, bezładne duchy, które nie potrafią lub nie chcą udać się poza Całun.

Cean Gŵla
Cean Gŵla

Konkretniej – są to duchy kobiet, które zginęły w szczególnie tragicznych lub traumatycznych okolicznościach, stąd też wzięła się ich nazwa – „cean gŵla” tłumaczy się jako „krwawa matka”. Powszechny do niedawna stereotyp cean gŵla jako odrzuconej kochanki ulega ostatnio zmianie na skutek zataczającego coraz szersze kręgi Dziedzictwa Waidwena. Przy tak wielu próżnozrodzeniach i coraz częstszych spotkaniach z cead gŵla, wiele osób sądzi, że są to duchy matek, które zmarły w połogu. W rzeczywistości cean gŵla powstają także z kobiet, które zginęły w wyniku przemocy lub wypadków lub prowadzących szczególnie gwałtowne życie.