Konstrukt

Podobnie jak animaty, cielesne konstrukty to wytwory animantów, napędzane spętaną duszą. Jednak, w przeciwieństwie do animatów, nie wymagają, by była to dusza lojalna czy szczególnie zdeterminowana. Bestiary_flesh_constructW związku z tym cielesne konstrukty nie są podatne na zwątpienie i są w stanie wypełniać jedynie najprostsze polecenia. Zwykle też żyją krócej od animatów. Energia i wiara duszy animatu potrafi podtrzymywać go przez dziesięciolecia, czasami nawet stulecia, zaś dusza spętana w cielesnym konstrukcie stopniowo oddala się od swej cielesnej formy, aż w końcu ciało przestanie reagować na energię duszy. Przeciwnicy animancji – a w szczególności duchowych konstruktów – uznają to za odrzucenie niewłaściwego ciała przez duszę, co ma dowodzić potworności cielesnych konstruktów.

Proces tworzenia takich istot budzi kontrowersje nawet pośród animantów. Niektórzy uważają, że jest to rodzaj „lobotomii duszy” i twierdzą, że duszy należy pozwolić odejść do następnego wcielenia, nie zaś używać jej do napędzania bezmyślnego ciała.