Cadegund

Cadegund jest ludzką kapłanką. Do walki w zwarciu używa młota bojowego, zaś do walki dystansowej używa arkebuza. Na jej napierśniku widoczny jest wizerunek płonącej bomby, symbolu wiązanego z Magran, boginią wojny i ognia, będącej popularną w Dyrwood.

Cadegund