Wojownik [POE2]

Wojownicy formują linię frontu zdyscyplinowanych armii Wschodnich Rubieży. Zazwyczaj można ich znaleźć w kulturach z dobrze wykształconą strukturą militarną, ale też jako podróżujących najemników, strażników i innych podejmujących się podobnych zajęć. To, co łączy ich wszystkich to wspólne skupienie się na wytrwałości i obronie w zwarciu.

Subklasy

  • Wojak [oryg. Black Jacket] — otrzymuje dodatkową biegłość w broni, redukuje czas odnawiania po zmianie broni kosztem ubytku trwałego wytchnienia.
  • Patriota [oryg. Devoted] — specjalizuje się wyłącznie w jednym rodzaju broni, która zapewnia wyższy próg przebijania i zwiększa celność kosztem jej obniżenia, gdy używa się innej broni.
  • Niezłomny [oryg. Unbroken] — przyznaje bonusy do nawiązywania walki i ataków odstąpienia kosztem ruchu.