Tagi: poe2

Wojownik [POE2]

Wojownicy formują linię frontu zdyscyplinowanych armii Wschodnich Rubieży. Zazwyczaj można ich znaleźć w kulturach z dobrze wykształconą strukturą militarną, ale też jako podróżujących najemników, strażników i innych podejmujących się podobnych zajęć. To, co łączy ich wszystkich to wspólne skupienie się na wytrwałości i obronie w zwarciu.

Subklasy

 • Wojak [oryg. Black Jacket] — otrzymuje dodatkową biegłość w broni, redukuje czas odnawiania po zmianie broni kosztem ubytku trwałego wytchnienia.
 • Patriota [oryg. Devoted] — specjalizuje się wyłącznie w jednym rodzaju broni, która zapewnia wyższy próg przebijania i zwiększa celność kosztem jej obniżenia, gdy używa się innej broni.
 • Niezłomny [oryg. Unbroken] — przyznaje bonusy do nawiązywania walki i ataków odstąpienia kosztem ruchu.

Enigmatyk [POE2]

Jako niedawne odkrycie we Wschodnich Rubieżach, engimatycy zwani byli kiedyś brishalgwinami (łowcami umysłów) przez Glanfatan. Enigmatycy mają zdolności pozwalające na bezpośredni kontakt z duszą i manipulowania nią za pomocą esencji sprzymierzeńca lub wroga. Mimo że większość enigmatyków pochodzi ze Wschodnich Rubieży, to ich praktyki rozprzestrzeniły się po całym świecie. Z czasem enigmatycy mogą liczyć na uznanie, choć ogólnie nie ma się do nich zaufania, zwłaszcza przesądni są ludzie niewykształceni.

Subklasy

 • Ascendent — przy maksymalnym skupieniu moce wraz z duchowym biczem są bardziej wydajnie, ale skupienie wyczerpuje się szybciej.
 • Mąciciel [oryg. Beguiler] — moce iluzji są znacznie potężniejsze kosztem osłabienia duchowego bicza używanego na wrogach odpornych na podstępny atak.
 • Duchowe Ostrze [oryg. Soul Blade] — potrafi zmienić skupienie w ofensywne zniszczenie duszy zadające obrażenia bazowe. Moce zniszczenia kosztują mniej skupienia, które zostaje obniżone.

Pieśniarz [POE2]

W każdej kulturze Eory istnieją pieśniarze. Wielu historyków sądzi, że są oni najstarszym źródłem magii. Ich uświęcone frazy przywołują kolektywną pamięć zbłąkanych dusz, nakazując im tworzenie magicznych efektów w rodzaju „rekonstrukcji”. W niektórych społeczeństwach pieśniarze stanowią zorganizowane grupy bajarzy i badaczy, lecz w większości są jedynie honorową częścią ludowej tradycji. 

Subklasy

 • Przywoływacz [oryg. Beckoner] — inwokacje przywoływania kosztują mniej oraz przywołują więcej istot, lecz są one słabsze.
 • Skald — inwokacje ofensywne kosztują mniej, zaś strofy mogą zadawać obrażenia krytyczne, lecz pozostałe inwokacje kosztują więcej.
 • Trubadur — wydłuża czas trwania strof o 50%, zaś modalna pośpiesznej recytacji zwiększa tempo zwrotów kosztem skrócenia czasu trwania. Wszystkie inwokacje kosztują więcej.

Paladyn [POE2]

Paladyni  to zbrojni fanatycy oddani bóstwu, władcy lub nawet stylowi życia.  Można ich znaleźć w każdej kulturze, gdzie fanatyczna grupa podobnie myślących osób uformowała wojownicze społeczeństwo poświęcone ważnej dla nich przyczynie. Choć te zależą w dużej mierze od światopoglądu, paladyni są postrzegani z szacunkiem i podziwem z lekką nutą strachu. Wielu paladynów utrzymuje pozycje dowódców i najemnych wojsk, ale w ferworze walki ich fanatyzm często ustępuje zdrowemu rozsądkowi.

W przeciwieństwie do Pillars of Eternity paladyni muszą wybrać subklasę, gdyż ich zakon zapewnia odpowiednie profity i wady. Jest to klasa, która ma ograniczenia w wieloklasowości z kapłanami — możliwości determinuje natura paladyńskiego zakonu i pożądane zachowania.

Subklasy

 • Posępni Piechurzy — Płomienie poświęcenia (Pamiętaj pole Rakham) generują czarny ogień i zadają obrażenia od kwasu kosztem zredukowanego leczenia. – Nie tworzą hybrydy z kapłanami Eothasa, Beratha i Skaena.
 • Rycerze Złotego Paktu — Zaprzysiężony wróg (Złocona wrogość) tworzy zbroję ze złota kosztem używania gorliwych aur. – Nie tworzą hybrydy z kapłanami Magrany i Waela.
 • Paladyni Darcozzich — Nakładanie rąk (Ognie pałacu Darcozzich) tworzy płomienną tarczę wokół paladyna kosztem obniżenia źródła gorliwości. – Nie tworzą hybrydy z kapłanami Beratha, Skaena i Magrany.
 • Życzliwi Wędrowcy — Płomienie poświęcenia (Miecz i pasterz) leczą pobliskich sojuszników kosztem zadawania mniejszych obrażeń wrogom podatnym na podstępny atak. – Nie tworzą hybryd z kapłanami Magrany, Beratha, Waela i Skaena.
 • Tarczownicy św. Elgci — Nakładanie rąk (Łaska św. Elcgi) zapobiega utracie przytomności na krótki czas kosztem niemożności nakładania rąk na siebie. – Nie tworzą hybryd z kapłanami Magrany, Skaena i Waela.

Mnich [POE2]

Mnisi należą do różnych zakonów parających się walką, które rozwinęły się w Ixamitlu i we Wschodnich Rubieżach w ciągu ostatnich kilku stuleci. Podczas gdy wiele monastycznych zakonów opiera się na naukach ich Wytrwałego Założyciela – Tletaca, to pojedyncze zakony różnią się w moralności, etyce i celu skupienia. Zwykły lud szanuje niezwykłą dyscyplinę mnichów, ale postrzega ich jako dziwną, nietypową grupę nie do końca zdrową na umyśle.

Subklasy

 • Wędrowiec Helu [oryg. Helwalker] — zaczyna walkę z pełnymi ranami, za każdą otrzymując bonus do mocy kosztem zwiększonych obrażeń do ich odniesienia.
 • Nalpazca — wydłuża efekty narkotyków i podnosi próg ran w czasie odurzenia kosztem otrzymania kar w stanie trzeźwości.
 • Strzaskany Filar [oryg. Shattered Pillar] — otrzymuje rany, walcząc bronią białą (pięści lub inne) kosztem obniżenia progu ran i braku otrzymywania ran od obrażeń.

Łowca [POE2]

Łowcy to wojownicy z obszarów leśnych i mistrzowie myślistwa. Połączeni duszą z ich zwierzęcym kompanem, przemierzają razem najdziksze ostępy świata. Ich styl życia często oscyluje wokół izolacji i niezależności, dlatego rzadko kiedy stają się częścią integralnych sił wojskowych, choć bywają zatrudniani jako zwiadowcy i przewodnicy. 

Subklasy

 • Upiorne Serce (oryg. Ghost Heart) — zwierzęcy towarzysz przyzywany jest w formie ducha. Jest on znacznie potężniejszy i nie działa na niego związana rozpacz kosztem ograniczonego czasu trwania po przyzwaniu.
 • Strzelec (oryg. Sharpshooter) — otrzymuje bonusy do przebijania i celności na dystans kosztem wolniejszych akcji i obniżonego odbicia.
 • Natręt (oryg. Stalker) — łowca i towarzysz otrzymują bonusy do odbicia i zbroi kiedy są blisko siebie kosztem odczuwania skutków związanej rozpaczy, gdy są za daleko.

Łotrzyk [POE2]

Łotrzykowie to złośliwi zabójcy budzący strach z powodu brutalności ich ataków. Można ich znaleźć w ciemnych zakamarkach jak i na polu bitwy w roli harcowników. Choć nieprzewidywalni i niezdyscyplinowani, często stanowią oddziały uderzeniowe czy są częścią zaskakującego ataku, obniżając morale wroga. Łotrzykowie mają tendencję gromadzić się w  miastach, gdzie otrzymują szansę zatrudnienia jako siła najemna.

Subklasy

 • Zabójca (oryg. Assassin) — otrzymuje bonus do obrażeń, przebijania i celności w trybie skradania lub niewidzialności kosztem zwiększonych i otrzymywanych obrażeń.
 • Ulicznik (oryg. Streetfighter) — otrzymuje zwiększone obrażenia krytyczne i te od podstępnego ataku w chwili oflankowania lub poranienia (mniej niż 50% zdrowia) kosztem obniżonej odnowy akcji w stanie bez oflankowania i poranienia.
 • Oszust (oryg. Trickster) — otrzymuje dostęp do czarów iluzji z klasy maga kosztem mniejszych obrażeń od podstępnego ataku.