Tagi: abydon

Abydon

Abydon to bóg rzemiosła, kowalstwa, przemysłu, machin, golemów, górnictwa i metali, handlu, nadziei, aspiracji, nauki zawodu będący patronemzakonu Rycerzy Tygla. Jego wyznawcy winni pracować ciężko, cenić pracę innych oraz nauczać swego fachu.Abydon

Według tradycji, Abydon był kiedyś bogiem zdolnym do przyjmowania ludzkiej formy. Następnie został zgładzony przez któregoś z bogów z zapomnianych dawno powodów. Przez pewien czas wierzono, że Abydon był martwy i odszedł na zawsze. Jednak jego rozproszona nieśmiertelna esencja nie uległa zniszczeniu i przyjęła nowy kształt w sztucznym ciele. Bóstwo powróciło do życia, aczkolwiek jego moce stały się znacznie ograniczone. Z pomocą Magrany Abydon zyskał nowe domeny w przemyśle, machinach i handlu. Abydon pozostał wierny Magranie, często stojąc po jej stronie w konfliktach i użyczając jej swoich zdolności kowalskich.

Choć Abydona uważa się za patrona przemysłu i postępu, nie łączą się z nim takie domeny jak inspiracja i inwencja, będące we władaniu bogini Hylei. Zamiast tego postrzega się go jako wymagającego przekształcenia innych podobnie jak Magrana. Dla wielu Abydon to bóstwo niewiele wymagające od swych wyznawców poza ciężką pracą i służbą lordom, pracodawcom, klientom. Reprezentuje także aspiracje i nadzieję na lepszą przyszłość dzięki uczciwej pracy aniżeli intrygom i machinacjom.

Abydon ma mało cierpliwości dla intryg, kłótni i podchodów wśród innych bogów pomimo służenia Magranie. Przez to jest nienawidzony przez Skaena, gdyż reprezentuje pasywne oddanie i posłuszeństwo autorytetom, których Cichy Niewolnik nie znosi.

Wyznawcy

Identyfikują się z nim tłumy rzemieślników i handlowców, których ciężka praca przyczynia się do rozwoju  miast i kształtowania kamieni szlachetnych. Bóstwo często zachęca ich do nauki nowych zdolności i umiejętności podobnie jak wtedy, gdy samo przyjęło nowe, sztuczne ciało. Cały jego kler winien być mistrzem w kowalstwie, stolarstwie i nauczać, tych którzy tego pragną. Dlatego właśnie Abydon stał się popularnym bóstwem pomimo jego nowej formy istnienia.

Portfolio:

 • Przydomki: Żelazne Ramię, Kowal Magrany
 • Manifestacje: Golem, który nie jest w stanie przyjmować ludzkiej formy po uprzedniej śmierci
 • Domeny: rzemiosło, kowalstwo, przemysł, machiny, golemy, górnictwo i metale, handel, nadzieja, aspiracje, nauka zawodu
 • Sprzymierzeńcy: Magrana
 • Wrogowie: Skaen
 • Symbole: koło zębate z młotem na wierzchu, dwa skrzyżowane młoty
 • Wyznawcy: Rycerze Tygla, Pargrumowie, rzemieślnicy, handlowcy
 • Największe miejsca kultu: Republiki Vailiańskie, Biała Marchia
 • Frakcje: Rycerze Tygla
 • Zadania i misje: Brak
 • Dostępny dla kapłana: Nie
 • Powiązani Boscy: –

Bóstwa

W Pillars of Eternity wielu bogów ma swoich wyznawców, ale każdy czci bóstwo najbardziej powiązane z jego stylem życia – rolnicy oddają cześć bogom światła czy burz, a wojownicy bogom wojny i szczęścia. Dla niektórych religia jest kwestią szacunku i tradycji: uważają oni bóstwa za swoich stwórców i czczą ich, ponieważ wierzą, że nieokazywanie im szacunku może mieć poważne konsekwencje. Dla innych religia jest powiązana z karmą: wierzą oni, że wkupią się w łaski swojego bóstwa, dzięki czemu ich dusza zostanie umieszczona w ciele kogoś, kto będzie wiódł dobre życie. Według takich wierzeń nieoddawanie czci żadnemu bóstwu grozi duchowym zagubieniem, pośmiertną bezcelowością lub „loterią dusz”, która prawdopodobnie zostawi duszę w gorszym stanie, niż była przed śmiercią.

Panteon zamieszkuje zaświaty zwane Hel, które oddziela od Eory Całun [Shroud]. Bogowie jako jedyne istoty potrafiące przekraczać granicę Całunu pomiędzy ich światem a Eorą, zwykle zainteresowani są sprawami śmiertelników, choć w różnym natężeniu, ograniczając się do pobożności czy stanu państw. Wpływ na sprawy codzienne np. pogoda czy szczęście to raczej tematy przesądów i mitów. Niektórzy bogowie mają inne imiona w poszczególnych częściach świata. Najbardziej znaczącym przykładem jest bóg życia i śmierci w języku aedyrskim zwany Berath, zaś w vailiańskim zwany Cirono. Wszyscy bogowie podlegają Cyklowi Beratha i każdy z nich ma udział w reinkarnacji w celu balansowania równowagi pomiędzy światem duchowym a fizycznym.

Starsi kapłani różnych wyznań utrzymują regularny kontakt z bóstwem poprzez modlitwy albo specjalne rytuały zawierzenia się. Historia pokazała, że bogowie są w stanie odwiedzać Eorę w duchowych postaciach albo cielesnych manifestacjach. Pierwsza z nich służy przede wszystkim do komunikacji z kapłanem lub prorokiem a druga przyjmowana jest zwykle, by ingerować w konflikty śmiertelników, czego większość bogów nie preferuje, przekładając duchowe manifestacje nad wcieleniami.

Część bogów to bogowie tzw. „milczący”, nie mający w zwyczaju częstego komunikowania się ze śmiertelnikami i pozostawiający ich wyznawcom pewną swobodę (np. Berath, Ondra). Inni bogowie z kolei porozumiewają się ze swymi wyznawcami często, niekiedy preferując towarzystwo śmiertelników nad boskie (np. Eothas, Hylea). Tacy bogowie są zwykle niesamowicie przejęci sytuacją na Eorze i nierzadko wyrażają się wolą ingerencji w cudze sprawy z różnym skutkiem.

Panteon Eory

 • Berath – bóstwo śmierci, cykli i drzwi
 • Eothas –  bóg światła, odkupienia i odrodzenia
 • Magrana –  bogini wojny i ognia
 • Skaen –  bóg tajonej nienawiści, rozgoryczenia i brutalnych rewolucji
 • Wael – bóstwo snów, tajemnic, sekretów i objawień
 • Abydon – bóg rzemiosła i kowalstwa
 • Galawain – bóg łowiectwa w każdej postaci
 • Woedika  bogini prawa, sprawiedliwości, ślubowań i przysiąg, (prawowitego) panowania, hierarchii, pamięci i zemsty
 • Hylea bogini ptaków i nieba
 • Ondra – bogini wody i księżyca
 • Rymrgand – to bóg zniszczenia i upadku w różnych formach takich jak śmierć, głód, zarazy czy po prostu pech.