Rasy

Pillars of Eternity oferuje 6 grywalnych ras. Ich zakres obejmuje rozpoznawalnych ludzi, elfów, krasnoludów jak i niezwykle rzadkich Boskich i aumauan oraz naprawdę dziwnych orlan. Rasy i podrasy różnią się od siebie kulturowo i fizycznie, co może przyczyniać się do tarć i afer.

Pośród rozpoznawalnych ras (włączając w to ludzi) występuje wachlarz grup etnicznych i narodowości. Rasy tego świata nie wywodzą się z tego samego miejsca, tysiąclecia rozwoju zaowocowały wyrazistymi i niezależnymi grupami etnicznymi. Na przykład kransoludzki łowca wywodzi się z południowych borealnych regionów, odróżniając się od odległych kuzynów na umiarkowanej północy.

Współżycie seksualne różnych ras (np. człowiek-elf, elf-orlanin) nigdy nie skutkuje poczęciem. Natomiast skutkuje nim łączenie się podras (np. elf leśny-elf blady). Chociaż międzyrasowe związki jak aedyrski haemneg są możliwe do zawarcia po uprzednim poślubieniu partnera własnej rasy. Wyjątkiem są Boscy, którzy cierpią na trwałą bezpłodność.

Grywalne rasy

  • Aumauanie – potężni aumauanie są największymi z ras „cywilizowanych” i zwykle można ich znaleźć w pobliżu oceanu w ciepłym klimacie. Jako nie do końca wodna rasa, lubią jednak wodę, a wiele z ich cywilizacji (takich jak Rauatai) opiera się na morskiej dominacji. Słyną ze swojej niespotykanej siły.
  • Boscy [Godlike] – to dzieci ras cywilizowanych, które pobłogosławiono fizycznymi aspektami przypisanymi przez bóstwa (niektórzy jednak nie postrzegają tego jako błogosławieństwo). Aspekty te mogą przyjmować wiele form obrazujących się w deformacji głowy uniemożliwiającej noszenie hełmu i często także występować w postaci mistycznych mocy rasowych. Z powodu niezwykłej natury i trwałej bezpłodności, Boscy są często traktowani ze strachem i podziwem.
  • Krasnoludy – są najbardziej podróżniczą rasą na świecie ze względu na liczne zasiedlanie terytoriów, zakładanie kolonii. Zamieszkują w dużych ilościach Jelenioborze, Republiki Vailiańskie oraz każdą cywilizowaną ziemię. Słyną z wielkiej siły i wytrwałości.
  • Ludzie – ludzie (zwykle zwani „ludem”) – najczęściej występują w Jelenioborzu, Imperium Aedyru, Starej Vailii i Republikach Vailiańskich. Choć nie tak ogromni jak potężni aumauanie, ludzie słyną z siły fizycznej oraz siły woli.
  • Orlanie – to najmniejsze z kith, choć wiele kultur nie postrzega ich jako cywilizowanej rasy. Charakteryzują się długimi uszami, dwubarwną skórą i owłosionym ciałem. Spotykani w Eir Glanfath, Równinach Ixamitlu i częściowo w Jelenioborzu. Słyną z szybkości oraz umysłowej wyrazistości.

Premie rasowe

Każda rasa otrzymuje premię dodatnią bądź ujemną do dwóch lub trzech atrybutów i jedną pasywną zdolność.

Rasa Premia do cech Premia do zdolności rasowej
Podrasa Zdolność 
Człowiek Moc + 1, Stanowczość + 1 wszystkie Duch walki
Boski Zręczność+1, Intelekt + 1 Śmierci Zaproszenie śmierci
Natury Źródło życia
Ognia Bitewny hart
Księżyca Srebrny przypływ
Orlanin Percepcja + 2, Stanowczość + 1, Moc -1 Dziki Buńczuczne postanowienie
Osiadły Pomniejsze zagrożenie
Aumauanin Moc + 2 Przybrzeżny Górująca postura
Wyspiarski Uzbrojony po zęby
Krasnolud Moc+ 2, Kondycja + 1, Zręczność – 1 Tundrowy Instynkt łowcy
Górski Krzepa
Elf Zręczność + 1, Percepcja+ 1 Blady Żywiołowa wytrwałość
Leśny Odległa przewaga