Wojna Świętego [Saint’s War]

Wojna Świętego [Saint’s War] to konflikt, jaki miał miejsce pomiędzy Wolnym Palatynatem Jelenioborza a ówczesnym Świętym Królestwem Readceras w latach 2807-08/09 AI.

W czasie tej wojny Święty Król Readceras – św. Waidwen rozpętał wojnę religijną w dystrykcie jelenioborskim zwanym Norwaech, najeżdżając ją. Zginął w wyniku detonacji bomby o nazwie „Boski Młot” na moście Evon Dewr dzięki grupie jelenioborskich chłopów broniących mostu zwanych Dwunastoma, co doprowadziło do nieformalnego zakończenia tego konfliktu w 2808 AI. Most znajdował się na północ od Cytadeli Halgota, która przemianowana została na Cytadelę Boskiego Młota po wojnie.

Przewrót w Readceras

Po Cudzie Rozkwitnięcia Vorlasu [Miracle of Verdant Vorlas] w kolonii aedyrskiej na północ od Jelenioborza, Waidwen szybko zaczął pozyskiwać zwolenników zgodnie z cudownymi przepowiedniami Eothasa. Rósł w siłę. W końcu Waidwen zebrał dość wsparcia, aby skonfrontować się z gubernatorem Imperium. W otoczeniu rycerzy i szlachty, których zdołał przekonać do swoich celów, pomaszerował na stolicę. Gubernatorowi pozwolono żyć, lecz zmuszono go do abdykacji i opuszczenia kraju. Nie stało się to za przyczyną zrozumienia jego sytuacji ani za łatwą zgodą gubernatora, lecz raczej tego, co się wydarzyło kiedy Waidwen wkroczył do pałacu. Gdy tylko zbliżył się do gubernatora, według świadków, jego ciało przekształciło się w coś, co dłużej nie przypominało człowieka. Jego głowa i skóra wybuchnęły czystym, oślepiającym światłem.

Gubernator, wiedząc że nie ma szans na przeciwstawienie się wcieleniu Eothasa, zrzekł się władzy. Po tym ludzie zapytali Waidwena, czy nie mógłby rządzić wyzwoloną kolonią. Uzyskawszy jego zgodę, nazwali go „Świętym Królem” Readceras.

Rządy Waidena były w zasadzie niepodważalne. Początkowo z powodu tego, iż sądzono, że bóg zdecydował się objawić i prowadzić swój lud. Wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy Waidwen zaczął prześladować zwolenników starego imperium oraz oczyszczać „świat z trucizny” – za którą uważał wypaczone kościoły Eothasa albo jego przywódców. Wkrótce nastąpił wzrost kontroli wraz z prześladowaniami wyznawców Eothasa za postrzeganie tych działań jako zwyczajnych herezji. Innowiercy zostali także wrzuceni do jednego worka razem z heretykami za oddawanie czci innym bogom. To spowodowało, że duża część populacji uciekła z Readceras do Jelenioborza, błagając o azyl, co zatruło relacje pomiędzy tymi dwoma narodami. Jelenioborzanie wiedzieli, że nie będą w stanie utrzymać napływu readceraskiej populacji, jeśli rządy Waidwena nie zostaną ograniczone. Bali się także, iż król zwróci na nich uwagę, jeśli nic się nie zmieni. To się dokładnie w końcu stało, gdy wybuchła otwarta wojna, dzięki której Waidwen chciał rozszerzyć swoje panowanie nad ziemiami w Jelenioborzu.

Inwazja

Na początku wojny siły jelenioborskie zebrały się pod Cytadelą Halgota i uderzyły na Readceras z zamiarem uniknięcia konfliktu na ich ziemiach. Chociaż armia Jelenioborza poniosła olbrzymie straty pomimo użycia militarnych technik Hadreta połączonych ze strategiami Galven Regda, to zdołała wywalczyć dla siebie kilka zwycięskich bitew.

Waidwen dowodził osobiście wieloma bitwami, posiadłszy niesamowite, nadnaturalne moce. Wydawał się być niemożliwy do draśnięcia na polu bitwy, potrafiąc parzyć, a nawet dezintegrować przeciwników promieniami oślepiającego, białego światła. Mając po swojej stronie boga, a według niektórych raczej w sobie, stał się ponoć niezniszczalny. Jakiekolwiek zadane mu rany, goiły się w błyskawicznym tempie, nie pozwalając na odniesienie faktycznych obrażeń.

Jelenioborzanie wiedzieli, że przegranie wojny to kwestia czasu, jeśli czegoś nie wymyślą, żeby przynajmniej spowolnić Waidwena. Pracujący w tajemnicy konstruktorzy – kapłani Magrany oraz inni (rzekomo z bezpośrednią pomocą bogini) stworzyli broń, która miała moc powstrzymać boga. Bomba o około 3-4 m średnicy, wypełniona chemikaliami i magicznymi ładunkami wybuchowymi, została wtłoczona pod most Evon Dewr. Część fundamentów rozebrano w celu osadzeniu bomby w moście, umożliwiając jej całkowite zakrycie.

Podczas gdy główne siły armii św. Waidwena kroczyły od północy, dwie brygady weszły od wschodu do wioski Zimny Ranek [Cold Morn] dzięki przejściu przez Białą Marchię. Mieszkańcy wioski nie stawili oporu readceraskiej armii, umożliwiając jej dalszy marsz, co kładzie się na nich do dziś cieniem i postrzegane jest jako akt tchórzostwa. Wojska ruszyły na północ z zamiarem połączenia się z resztą w Nowej Yarmie [New Yarma].

Wieśniacy z Doliny Łaski [Mercy Vale] nie mieli czasu, by przygotować się na atak, choć walczyli tak długo jak mogli, aby powstrzymać Readcerasjan. Mimo że miasto zostało spalone po kilku dniach walk, to opóźnienie pozwoliło licznym plemionom i wieśniakom na zorganizowanie partyzantki. Uważa się, że bitwa pod Doliną Łaski [Battle of Mercy Vale], podobnie jak obecność wielu harcowników w lasach, powstrzymywała Readcerasjan od zdobycia Cytadeli Halgota, zanim umieszczono tam Boski Młot [Godhammer].

Dwunastu mężczyzn i kobiet zgłosiło się na ochotnika w celu zastawienia zasadzki na moście, żeby zatrzymać tam Waidwena do czasu detonacji bomby. Bitwa była ostateczna, krótka i krwawa. Dwunastu (jak zostali później nazwani) zdołało opóźnić Waidwena na moście. Bomba wybuchła, zabijając go, podobnie jak czterech z Dwunastu, którzy jeszcze w tym czasie żyli z ponad pięćdziesięcioma Readcerasjanami maszerującymi na czele frontu.

To był moment, w którym Wojna Świętego dobiegła końca. Niedobitki readceraskie było stosunkowo łatwo wytropić. Choć Readcerasjanie mieli dosyć ludzi i ekwipunku, aby dokończyć oblężenie, to ich przywódca – wcześniej uważany za niezwyciężonego – po prostu zniknął w deszczu metalu i kamieni. Zapanowała panika, która ułatwiła jelenioborskim oddziałom rozgromienie resztek armii Readceras.

Skutki:

 • pokonanie Readceras
 • powstanie Dwunastki
 • wprowadzenie zakazu czczenia Eothasa w Jelenioborzu
 • Dziedzictwo Waidwena (rzekomo)
 • prześladowania i czystki wyznawców Eothasa w Jelenioborzu
 • problemy w nawiązaniu kontaktu z Eothasem (niejasny stan bóstwa)

Ważniejsze bitwy:

 • Bitwa pod Doliną Łaski
 • Bitwa o Cytadelę Halgota
 • Bitwa pod Cliaban Rillag

Książki w grze traktujące o Wojnie Świętego

 • Jelenioborze, część 6 – Wojna Świętego i Dziedzictwo Waidwena [The Dyrwood, part 6: Saint’s War & Waidwen’s Legacy]
 • Wojna Świętego, cz. 1 – Przewrót [Saint’s War, part 1: Overthrow]
 • Wojna Świętego, cz. 2 – Inwazja [Saint’s War, part 2: Invasion]