Oś czasu

-9 000 AI (prehistoria)

 • Blade elfy opuszczają półkulę północną, migrując w kierunku południa.

-1200 AI

 • Pojawienie się bardzo pierwotnych cywilizacji niezaawansowanych technologicznie.

300 AI

 • Uformowanie się plemienia zwanego Ludem Jelenia [People of the Deer].

800 AI

 1300 AI

 2200 AI

 •  Lud Jelenia jednoczy się i zakłada Królestwo Aedyrskie [Aedyr Kingdom].

2260 AI

 • Animanci z Królestwa Aedyrskiego umieszczają duszę w martwym ciele, tworząc pierwszego nieumarłego.
 • Animancja zostaje zakazana w Aedyrze.

2399 AI

 • Ludzkie Królestwo Aedyru łączy się z elfim Królestwem Kulklinu [Kulklin Kingdom], dając początek Imperium Aedyrskiemu.

2508 AI

 • Stara Vailia ponosi straty przez Falę Kochanków [Lover’s Tide]
 • Glanfatańscy astronomowie odkrywają księżyc Cawldha Debh.

2602 AI

 • Imperium Aedyrskie rozszerza się na wschód, odkrywając za oceanem region znany jako Jelenioborze.

2623 AI

 • Imperium Aedyrskie rozpoczyna kolonizację Jelenioborza, zakładając pierwsze osady.
 • Wielkie Imperium Vailii rozszerza się na północ, zakładając miasta-państwa, które później stają się Republikami Vailiańskimi.

 2626-31 AI

2628 AI

 • Edrang Hadret zostaje nowym grefem (gubernatorem) Jelenioborza.

2643 AI

 • Eothascy pielgrzymi z Aedyru zakładają kolonię pod nazwą Readceras na północny wschód od Dyrwood, rozwijając handel vorlasem.

2648 AI

 • Upadek Wielkiego Imperium Vailii prowadzący do wojny o władzę między narodami tworzącymi kiedyś ten byt państwowy.
 • Kolonijnie państwa-miasta Wielkiego Imperium Vailii proklamują niepodległość jako Republiki Vailiańskie.

2652 AI

2654 AI

 • Śmierć Edranga Hadreta
 • Nowym grefem Jelenioborza zostaje Admeth Hadret, czyniąc z kraju palatynat aedyrski.

2662 AI

 • Traktaty Dziesięcioletnie [Ten Years Treaties] podpisane pomiędzy Jelenioborzem a Eir Glanfath znoszą w Dyrwood niewolnictwo.

2664-65 AI

 • Agenci aedyrscy grabią ruiny engwitańskie i zostają wykryci.

2668-72 AI

 2670 AI

2681 AI

 • Animacja staje się przedmiotem badań w Jelenioborzu.

2704 A

 • Niektórzy animanci wkraczają do zakazanych ruin Eir Glanfath w celach naukowych, odkrywając że pewne artefakty wykazują podobieństwo do esencji duszy. Za swoje badania zostają wykryci przez Glanfatan i straceni zgodnie z tradycją.
 • Jelenioborski diuk wprowadza zakaz stosowania animancji w ruinach Eir Glanfath pod karą śmierci.

2780 AI

 • Rząd Jelenioborza pozwala na wspólną naukę pomiędzy animantami a glanfatańskimi łowcami umysłów.

2785 AI

 • Niektórzy brishalgwin z Eir Glanfath przechodzą szkolenia u jelenioborskich animantów.

2800 AI

 • Zostaje założona Grupa Dunrydzka [Dunryd Row].

2807 AI

 • W kolonii aedyrskiej na północny wschód od Jelenioborza następuje przewrót zainspirowany przez Waidwena.
 • Kolonia ta ogłasza niepodległość jako Święte Królestwo Readceras [Divine Kingdom of Readceras], a Waidwen zostaje jej królem.
 • Wybucha Wojna Świętego, gdy armia readceraska przekracza Białą Marchię, przedzierając się do Jelenioborza.

2808 AI

 • Wojna Świętego nieformalnie dobiega końca, gdy św. Waidwen ginie od wybuchu ogromnej bomby na północ od Cytadeli Halgota [Halgot Citadel].
 • Eothas przestaje komunikować się ze swoimi wyznawcami.

2809 AI

 • Formalne zakończenie Wojny Świętego pomiędzy Jelenioborzem a Readceras, skutkującej przeistoczeniem się królestwa w regencję.
 • W Jelenioborzu szaleje Dziedzictwo Waidwena [Waidwen’s Legacy], przyczyniając się do powstania tysięcy Próżnozrodzonych.
 • Animanci zaczynają przenosić dusze zwierzęce do ciał Próżnozrodzonych, nazywając takie dzieci „ocalałymi”.

2814 AI

 • Pierwsi „ocaleni” Próżnozrodzeni stają się wichtami po wejściu w adolescencję (orlanie).

2823 AI

 • Rozpoczęcie wydarzeń Pillars of Eternity.