Cytadela Boskiego Młota [Godhammer Citadel]

Na północ od niej św. Waidwen został zgładzony przez olbrzymią bombę. Po tym wydarzeniu cytadela została przemianowana z Cytadeli Halgota [Halgot Citadel] na Cytadelę Boskiego Młota.