Języki

Aedyrski [Aedyran]

Jest językiem Aedyrczyków i mówi się nim w Imperium AedyrskimWolnym Palatynacie Jeleniorza i w Pokutniczej Regencji Readceras. Aedyrski wywodzi ze staroaedyrskiego [Eld Aedyran]. Jelenioborzanie zapożyczyli niektóre słowa z vailiańskiego (np. diuk). Jego kuzynem jest przestarzała Hylmowa [Healspeak] identyczna pod względem ortografii, ale zawierająca mnóstwo archaizmów i kojarzona z przebudzoną duszą oraz starszymi elfami władającymi tym dialektem w samym sercu Aedyru.

Wymowa w języku aedyrskim

 • Ea – brzmi jak eja w słówku „heja”
 • Eo – brzmi jak ejo w słówku „Eora” (Ejora)
 • Ey – brzmi jak ej jak w słówku „rejs”
 • Ue – brzmi jak długie u w angielskim „moon” (muun)
 • Y – brzmi jak i  w słówku „piłka”
 • Gj – brzmi jak j w słówku „jantar”
 • Sc – brzmi jak sz w słówku „szanty”
 • Cg – brzmi jak w słówku „dżem”
 • Ae – brzmi jak a w słówku „aparat”

Engwitański i glanfatański [Engwithan and Glanfathan]

Engwitanie i Glanfatanie pochodzą z tej samej części świata i są luźno ze sobą powiązani (tak jak Kornwalijczycy i Irlandczycy). Starożytny język engwitański (używany przez poprzednich mieszkańców Eir Glanfath) bazuje na kornijskim.

Glanfatanie mówią glanfatańskim, który częściowo zapożyczony został z kornijskiego, walijskiego i odrobiny irlandzkiego. Q, u, x, y, z są nieużywane w glafatańskim. „W” jest zarówno spółgłoską jak i samogłoską (wymawia się wtedy jako „uh” lub „oo” jeśli ma daszek). Ma „si” w stylu irlandzkim („shih” lub shee, jeśli jest tam daszek na i), walijskie „II” (trudne do wyjaśnienia, I brzmi jak głoska przydechowa) i rozróżnia pomiędzy bezdźwięcznym th (jak thought) i dźwięcznym dh (jak the). Męskie imiona to Arthwn, Brân, Enfws, Simoc, Thristwn, a żeńskie Bledha, Iswld, Onŵen, Sîdha, Tamra.

Wymowa w języku glanfatańskim

 • a,  â – brzmi jak o oraz e
 • e, ê – brzmi jak e (długie i krótkie)
 • I, î – brzmi jak i (długie i krótkie)
 • O, ô – brzmi jak oł oraz o (długie i krótkie)
 • W, ŵ – brzmi jak u lub ł
 • Dh – brzmi jak d
 • Th – brzmi jak miękkie t lub f
 • Si – brzmi jak miękkie sz

Eld Aedyran [Staroaedyrski]

Analogiczny do staroangielskiego/anglosaskiego, staro fryzyjskiego i odrobiny islandzkiego i szkockiego (dla bardziej współczesnej wersji Hylmowy). J, q, v i z nie pojawia się w ich nazwach i imionach, chociaż dźwięk „f” wymawia się jak „v”, na przykład „Wyflan” wymawia się jako „WEE-vlan” [Łiwlan, przyp. Feniks]. Męskie imiona w tym języku to Aldwyn, Beacwof, Ethelmoer, Furly, Hafmacg, Unfric, a żeńskie Battixa, Bricanta, Esmy, Grimda, Iselmyra, Yngfrith.

Hylmowa [Hylspeak]

To stary dialekt języka aedyrskiego, którym mówią jedynie wiejskie społeczności i starsze elfy w sercu Aedyru. Hylmowa jest identyczna gramatycznie tak jak aedyrski, ale zawiera dużą liczbę archaizmów, które wyszły z współczesnego użycia albo przyjęły z czasem nową formę. Mówiący językiem aedyrskim są w stanie zrozumieć Hylmowę, lecz czasem może być to kłopotliwe. Hylmowę można powszechnie usłyszeć w pieśniach ludowych i wierszach, które przetrwały przez stulecia. Niektórzy ludzie wiążą spontaniczne przemawianie Hylmową  z przebudzoną duszą. Z tego powodu przesądną ludność łatwo rozzłościć, gdyż wierzą oni, że może to być przyczyną przypomnienia sobie przez ich dusze przeszłych żywotów.

Vailiański [Vailian]

Republiki Vailiańskie mówią po vailiańsku, który jest mieszanką  włoskiego, oksytańskiego, katalońskiego i francuskiego, ale jest włoski w ogólnym wydźwięku. „Romański” można rzec. J, y, x to niezwykle rzadkie litery w ich słowach i imionach. Męskie imiona w tym języku to Cendo, Giandele, Liano, Randatu, Verzano, a żeńskie Ancelle, Laudira, Malita, Pallegina, Salgiatte.

Inne języki

Tubylcy z Archipelagu Martwego Ognia używają języka o korzeniach inuickich/grenlandzkich. Lud z Rauatai  (właściwe naród Rauatai) używa języka podobnego do maoryskiego. Ludzie z Ixamitlu posługują się językiem Katl przypominający Nahuatl (język aztecki). Blade elfy (Glamfellen) mają parę podobieństw do staroaedyrskiego w gramatyce i słownictwie i ich język ma takie składowe, których nie można znaleźć w innych bliższych [koloniom] językach.