Frakcje

Frakcje w Jelenioborzu

 • Dwunastka [The Dozens] — dwunastu chłopskich żołnierzy, którzy bronili mostu Evon Dewr, by zapewnić unicestwienie św. Waidwena. Z ich ofiary zrodziła się frakcja poświęcona obronie Jelenioborza i wytępieniu wyznawców Eothasa w kraju.
 • Rycerze Tygla [Knights of the Crucible] — zakon rycerzy podporządkowany diukowi, jego osobista straż. Wywodzi się z kasty kowali i odegrał ważną rolę w wojnie o niepodległość Jelenioborza.
 • Kły [Fangs] — plemię glanfatańskie zobowiązane chronić święte ruiny Eir Glanfath.

Zakony paladyńskie

 • Paladyni Darcozzich [Darcozzi Paladini] — zakon ten jest najstarszym takim zakonem na świecie. Stworzono go ponad 2000 lat temu do obrony Pałacu Darcozzich w Wielkiej Vailii. Po upadku Wielkiej Vailii, paladyni zostali obrońcami i ambasadorami wielkiej rodziny Darcozzich oraz kultury starovailiańskiej. W dzisiejszych czasach jest ich bardzo wielu, co czasami prowadzi do wzajemnych konfliktów inspirowanych intrygami rodziny Darcozzich. Paladyni ci słyną ze sprytu oraz miłości do życia.
 • Rycerze Złotego Paktu [Goldpact Knights] — Rycerze Złotego Paktu to zakon paladynów najemnych, których można nająć do obrony lub ataku. Pojawili się kilkaset lat temu na Perłowym Wybrzeżu [Pearl Coast] i przetrwali zagładę krasnoludów, którzy dali im początek. Rycerze ci nie są szczególnie brutalni i są skorzy do zmiany taktyki, w zależności od wymagań zleceniodawcy. Jak sugeruje ich nazwa, Rycerze Złotego Paktu uznają, że zapłata spełnia funkcję zobowiązującej umowy. Słyną z otwartości umysłu, profesjonalizmu i niewiarygodnie ponurego usposobienia.
 • Posępni Piechurzy [Bleak Walkers] — Posępni Piechurzy to żołnierze oddani sprawie bezlitosnej i niezwykle brutalnej walki, której celem jest szybkie zakończenie konfliktu. Słyną ze swej potwornej, nieugiętej natury, więc większość szlachty korzysta z ich pomocy tylko w ostateczności. Posępni Piechurzy sięgają po okrutne metody, gdyż dzięki temu ich przybycie na pole bitwy często oznacza natychmiastową kapitulację wroga i przyspiesza zakończenie bitwy. Aby upewnić się, że nikt nie ośmieli się wątpić w ich zaciekłość, Posępni Piechurzy nigdy nie okazują litości – w żadnej sytuacji.
 • Tarczownicy św. Elcgi [Shieldbearers of st. Elcga] — podczas negocjacji pokojowych, łucznik z królestwa aedyrskiego postrzelił w ramię Elcgę (wym. Eldżę), szlachetnie urodzoną posłankę z Kulkinu, wywołując tym samym bitwę. Elcga podjęła jednak drugą próbę pertraktacji, a towarzyszyło jej trzech elfich rycerzy, zbrojnych jedynie w tarcze chroniące posłankę. Elcga odniosła sukces, przyczyniając się do utworzenia Imperium Aedyrskiego. Chroniący ją rycerze założyli zakon Tarczowników św. Elcgi, którzy po dziś dzień pełnią funkcję obrońców i dyplomatów, zarówno w granicach Aedyru, jak i poza nimi. Znani są z uczciwości i umiejętności dyplomatycznych.
 • Życzliwi Wędrowcy [Kind Wayfarers] — najbardziej rozpowszechnionym zakonem paladynów są Życzliwi Wędrowcy. To grupa przewodników opiekująca się podróżnymi – często ludźmi o ograniczonych możliwościach, którzy przemierzają niebezpieczne rejony. Życzliwym Wędrowcom brakuje szlacheckiej rangi typowej dla innych zakonów, ale cieszą się powszechnym poważaniem wśród plebsu, ze względu na hojność i okazywane współczucie. Zakon nie posiada scentralizowanej struktury, dlatego wielu z nich działa niezależnie w odległych terenach. Zakon ten uważany jest za biedny, ale w ostatnich latach stan jego finansów uległ poprawie dzięki kartografii i współtworzeniu przewodników po mało znanych częściach Eory z takimi grupami jak Tajemna Dłoń [The Hand Occult].
 • Bracia św. Waidwena Męczennika [Fellows of St. Waidwen Martyr]readceraski zakon paladynów o religijnym podłożu, broniący szlaku pielgrzymkowego Boskiego Młota dla ich boga Eothasa
 • Frermàs mes Canc Suoliasvailiański zakon paladynów o podłożu politycznym, do którego należy Pallegina. Nazwa oznacza Bractwo Pięciu Słońc.
 • Stalowa Garota [Steel Garrote] — zakon paladynów służący Woedice.