Ondra

Ondra to bogini wody, księżyca, mórz, oceanów, fal, zawziętości, żalu, straty i zapomnianych miejsc. Otrzymała przydomki: Bogini Oceanów [Goddess of Oceans], Pani Lamentu [Lady of Lament] i Słona Dziewka [Salty Wench].

OndraOndra rządzi wszystkimi morzami i oceanami. Legendy o Ondrze są starsze niż te o innych bóstwach. Opowieści o jej miłości do księżyca krążą wśród ludów kilku kultur świata. W tej historii Ondra zakochała się w księżycu, lecz bez wzajemności. Nękała ona więc księżyc, usiłując go dosięgnąć. W wyniku jej działań księżyc zostaje przełamany i jego połowa wpada do wody, utraciwszy swój blask w morskich odmętach, powodując katastrofy naturalne na całym świecie. Mimo to Ondra ciągle nęka swego okaleczonego kochanka na nieboskłonie. Fale pływowe i tsunami są jedynie bardziej ekstremalnymi przejawami tej namiętności.

Ondra to także bóstwo nie przyjmujące zwykle fizycznej postaci. W rzadkich przypadkach można ją odczuć poprzez wodę lub jej mieszkańców. Jest zwykle milczącym bóstwem, zamiast tego słucha bez odpowiedzi i akceptuje bez osądu. Z tego powodu wielu ludzi za pomocą morza lub oceanu wyraża swe uczucia, których nie potrafiliby w żaden inny sposób. Niektórzy wrzucają do wody przedmioty, aby móc o nich zapomnieć.

Manifestacje

Włosy Ondry [Ondra’s Hair]  to długie filary wody powstające z dna mórz i oceanów. Są bezpośrednią, fizyczną manifestacją Ondry zdolną do wykonywania gestów, manipulowania otoczeniem, a nawet atakowania z oślepiającą szybkością i potworną siłą. Legendy powiadają, że Włosy Ondry powstają po to, aby ukarać grabieżców za plądrowanie odmętów morskich lub im przeszkodzić.

Wyznawcy

Czczą ją zwykle żeglarze, rybacy, ludzie mieszkający blisko morza oraz ci, którzy przeżywają stratę – zwłaszcza nieszczęśliwą miłość. Wyznawcy Ondry – Darczyńcy [Giftbearers], to osoby które postanowiły poświęcić swe życie przezwyciężaniu bolesnych wspomnień i smutków, często sądząc że jest to dar od Ondry. Opowiadają oni o boleściach oceanu, aby inni mogli zapomnieć o swoich żalach. Zbierają od innych przedmioty boleści takie jak listy miłosne czy błyskotki za małą opłatą. Wrzucają je potem do morza lub oceanu, co stanowi dla nich ważną ceremonię. Zbieranie przedmiotów niekiedy przyczynia się do negatywnej reputacji Darczyńców. Posądza się ich o czytanie prywatnych listów, oddawanie w zastaw różnych przedmiotów czy nawet szantaże. W niektórych przypadkach Darczyńcy są prześladowani przez podejrzliwych ludzi, ale generalnie nie darzy się ich zaufaniem.

Portfolio:

 • Przydomki: Bogini Oceanów, Pani Lamentu, Słona Dziewka, Morski Firmament
 • Manifestacje: brak bezpośrednich, pośrednio jako Włosy Ondry
 • Domeny: oceany, morza, zapomniane miejsca i rzeczy, strata, żale, fale, zawziętość
 • Sprzymierzeńcy: Rymrgrand, Skaen
 • Wrogowie: Żadni
 • Symbole: wzburzone fale nad półksiężycem
 • Wyznawcy: marynarze, żeglarze, rybacy,  ludzie mieszkający nad morzem, nieszczęśliwi ludzie
 • Największe miejsca kultu: Republiki Vailiańskie, Rauatai, Ixamitl, Biała Marchia
 • Frakcje: Darczyńcy
 • Zadania i misje:
 • Dostępna dla kapłana: Nie
 • Powiązani Boscy: Boscy księżyca