Magrana

Magrana to bogini ognia, wojny, przekształcenia, oczyszczenia, prób i zniszczenia (pochłonięcia).Magrana2

Nie ma żadnych przydomków jak i typowych manifestacji. Ukazuje się jednak jako uzbrojona kobieta z pióropuszem na głowie. Magrana jest czczona przez wielu Jelenioborzan za pomoc jej kapłanów w czasie Wojny Świętego. Słynący z używania broni palnej kapłani współpracowali w zbudowaniu bomby “Boski Młot”, która zgładziła św. Waidwena na moście Evon Dewr. Po Wojnie Świętego została najpopularniejszym bóstwem w Jelenioborzu, stąd jej posągi można znaleźć w tym kraju. W Readceras, które przegrało wojnę, Magranici są prześladowani. W Aedyrze jej symbolem jest ogień, zaś w Jelenioborzu jest to płonąca bomba.

Wyznawcy

Jej wyznawcy zwani Magranitami słyną z odwagi i sprytu. Często są to żołnierze szeregowi jak i oficerowie, taktycy i stratedzy tworzący machiny pomocne w sztuce wojennej na przykład bronie i zbroje, czemu patronuje również jej sprzymierzeniec Abydon. Jej kapłani postrzegają walkę jako nieodzowną działalność ludzką, która powinna być realizowana ze stanowczą skutecznością. Zatem Magrana nie jest boginią dzikiej wojny, a raczej militarnej doskonałości i fanatycznej dyscypliny. Inne formy walki (niekoniecznie fizycznej) postrzegane są jako próby, które przekształcają życie duchowe i śmiertelne na lepsze.

Portfolio:

 • Przydomki: Brak
 • Manifestacje: uzbrojona kobieta z pióropuszem na głowie, brak bezpośrednich
 • Domeny: ogień, wojna, przekształcenie, oczyszczenie, próby, zniszczenie (pochłonięcie)
 • Sprzymierzeńcy: Abydon, Galawain
 • Wrogowie: Eothas, Hylea
 • Symbole: Ogień, Boski Młot (Jelenioborze)
 • Wyznawcy: żołnierze, wojownicy, stratedzy, taktycy
 • Miejsca kultu: Jelenioborze, Republiki Vailiańskie, Rauatai
 • Frakcje: Brak
 • Zadania i misje: Próby Niezłomnego, Żar Wiary
 • Dostępna dla kapłana: Tak
 • Powiązani Boscy: Boscy ognia