Woedika

Woedika to bogini prawa, sprawiedliwości, ślubowań i przysiąg, (prawowitego) panowania, hierarchii, pamięci i zemsty. Znana jest pod wieloma imionami, m.in. Wygnana Królowa [Exiled Queen], Spalona Królowa [Burned Queen], Wiążąca Przysięgi [Oathbinder], Dawna Królowa [The Queen that Was].

WoedikaWoedika przedstawiana jest jako stara szlachcianka o spalonej i wyschniętej skórze, wędrującej w podartych szatach, wygnana z jej prawowitego tronu wojna i ogień Magrany. Według legend Woedika w zamierzchłych czasach sprawowała władzę nad pozostałymi bogami, którzy zbuntowali się i strącili ją z tronu.

Pamięć Wygnanej Królowej jest długa – pamięta każdy pakt, każdy szczegół. Ludzie modlą się do niej, kiedy pragną przypomnieć sobie zapomniane rzeczy.

270px-Woedica_conceptartManifestacje

Jedyną znaną manifestacją Woediki jest Dusicielka [The Strangler] – stara kobieta o zdrewniałej skórze w podartych szatach zazwyczaj przechadzająca się drogami, aby mordować tych, którzy dopuścili się złamania przysięgi. Dusicielka posiada nadnaturalną zwinność i zręczność, a jej dziki uśmiech prześladuje jej ofiary. Sztywna budowa Dusicielki skrywa niezwykłą siłę fizyczną, dzięki której z łatwością zadusiłaby dorosłego aumauanina. W niektórych przypadkach widuje się kilka Dusicielek naraz, kiedy jej cel był dosyć potężny. Wierzy się, że awatar Woediki zgładził kilku, sławetnych uzurpatorów w historii Jelenioborza, chociaż zapewne mordercy obwinili o zgon boginię. Z tego też powodu łamanie przysiąg w wielu kulturach jest penalizowane prawnie.

Wyznawcy

Kapłanki Wygnanej Królowej służą jako prawniczki i sędziny w miastach i miasteczkach. Najwybitniejsze z nich zostają doradcami królów i władców. Szczególne znaczenie mają w Imperium Aedyrskim, gdzie wedle tradycji, kontrakty biznesowe zawsze wymagają ich poparcia. Czcicieli Woediki zazwyczaj można znaleźć w wyższych sferach, choć każda konserwatywna osoba, która tęskni za zamierzchłą przeszłością, znajdzie miejsce wśród jej wiernych. „Kiedy Woedika odbierze swój tron” jest popularnym powiedzeniem jej wyznawców, oznaczającym utopijną przyszłość, w której społeczeństwo będzie ponownie właściwie uporządkowane, a ona obierze prawowite miejsce jako władczyni wszystkich bóstw.

Portfolio:

 • Przydomki: Spalona Królowa, Wygnana Królowa, Wiążąca Przysięgi, Dawna Królowa
 • Manifestacje: Dusicielka
 • Domeny: prawo, sprawiedliwość, przysięgi, ślubowania, prawowite panowanie, hierarchia, pamięć, zemsta
 • Sprzymierzeńcy: Skaen
 • Wrogowie: Każdy z bogów
 • Symbole: zniszczony tron, księga prawa częściowo strawiona przez ogień, korona
 • Wyznawcy:  prawnicy, sędziowie, doradcy, władcy i włodarze
 • Największe miejsca kultu: Aedyr
 • Frakcje: Stalowa Garota, Bractwo Ołowianego Klucza
 • Zadania i misje: Brak
 • Dostępny dla kapłana: Nie
 • Powiązani Boscy: –