Animancja

Animancja to dziedzina nauki o duszach wykorzystująca maszyny do badania esencji, np. energii duchowej. Animanci są naukowcami specjalizującymi się w rozumieniu działania duszy. Większość z nich żywi tendencję do wynalazków i majsterkowania, gdyż to technologia napędza dziedzinę ich zainteresowań. Popierają  jej używanie do manipulowania duszami w różnym celu. Mimo że animancja nie jest zła z natury, to jednak z powodu możliwości kontrolowania duszy i cyklu życia oraz śmierci, stała się tematem drażliwym i kontrowersyjnym.  Niektórzy animanci nawet łapią duszę, gdy umiera jej nosiciel i używają jej do stworzenia konstruktu. Niektórzy postrzegają to jako zakłócenie naturalnego cyklu życia i śmierci, czyli nekromancję.

Historia animancji

Animancja istniała przez wieki, lecz nie rozwijała się z powodu tego, że przez ostatnie sto lat była szczególnym tematem tabu z ograniczeniami bądź całkowitymi zakazami. Istniało wiele religijnych i politycznych zakazów szczególnie w Aedyrze oraz jego koloniach Jelenioborza i Readceras. Niemniej jednak w ostatnich stu latach nastąpił rozkwit praktyk animanckich. W Jelenioborzu od czasu wojny [niepodległościowej] mającej miejsce parę stuleci wcześniej, te badania i praktyki stały się legalne (przez luki prawne). Lecz od czasu intensywnej współpracy z Republikami Vailiańskimi, [animancja] osiągnęła uznanie o charakterze bardziej oficjalnym i legalnym. Jelenioborze i Republiki Vailiańskie stały się dwoma krajami przodującymi w badaniach nad duszami.

Animancja obecnie znajduje się na etapie rozwoju naukowego i poznawania ludzkiej natury. Animanci próbują odpowiedzieć na pytania takie jak czy zwierzęta posiadają duszę? Jak ich dusze różnią się od naszych? Jak nasze umysły, mózgi działają z duszą, która jest w nas? Jeśli umieścimy ludzką dusze w zwierzęcym ciele bądź na odwrót, co to może zmienić? Eksperymenty często powodują bardzo duże problemy moralne i z tego powodu animancja jest mocno regulowana bądź zakazana w większości krajów świata takich jak Imperium Aedyru, Readceras i Stara Vailia.

Pomimo nieznacznego i przypadkowego myślenia ludzi, którzy sądzą, że dusze najlepiej zostawić w spokoju, animanci stwierdzili, że zalety [płynące z badań] są zbyt potężne, by je ignorować – leczenie chorób psychicznych, wyrównanie wad w osobowości, a nawet zrozumienie cyklu życia, śmierci i reinkarnacji. Wydarzyło się wiele pozytywnych rzeczy dzięki temu takich jak znalezienie sposobu na naprawę i umiejętność wpływania na duszę osoby oraz jej osobowość. Lecz wydarzyło się także wiele katastrofalnych rzeczy takich jak stworzenie potworów i okropnych istot.