Pancerz

Termin „pancerz” odnosi się do przedmiotów możliwych do wyposażenia, zapewniających defensywne premie w czasie walki. Każdy rodzaj zbroi posiada własny próg obrażeń [DT] przeciwko atakom i dodatkowe silne/słabe strony przeciwko rodzajom obrażeń. „Ciężar” zbroi (wysokie DT) koreluje z karami do szybkości, oddziałując na szybkość ataku.

Nie ma restrykcji odnośnie tego jakiej zbroi bądź tarczy może używać postać, ale mechanika klas może dawać wskazówki co do ciężaru noszonego pancerza, np. wiele zdolności mnichów (aktywnych i pasywnych) jest zasilanych przez otrzymywane rany dzięki obrażeniom. Niektóre zdolności mnichów i barbarzyńców są efektywne przez pewną ilość czasu niż przez liczbę ataków, które zapewniają szybsze ataki – obie [liczba i czas] zależne są od wyboru broni i od niższej kary do szybkości. Paladyni posiadają zdolności skoncentrowane na wybranym celu oraz „żarliwe” aury, ale nie są one specjalnie mocne, np. drużyna otrzyma najwięcej korzyści, mając ich [paladynów] w pierwszym szeregu, ale nie muszą oni atakować szybko, tak więc cięższa zbroja ma większy sens w ich przypadku.

Przykład wyliczania DT

Cel nosi pancerz, którego wartość progu obrażeń wynosi 12, lecz znosi obrażenia miażdżone gorzej o 40%, to jego próg obrażeń przeciwko atakom miażdżonym wynosi tylko 7,2. Taki atak, zadający 15 pkt obrażeń miażdżonych, zredukowałby wytrzymałość o 7,8 pkt [15 – (12 * 0,6) = 7,8]. W tym samym przypadku, atak zadający 15 pkt obrażeń ciętych, zredukowałby wytrzymałość o 3 pkt (15-12).

Rodzaje pancerzy

 • Płócienny kaftan
 • Skórzany kaftan
 • Pancerz watowany
 • Pancerz skórzany
 • Napierśnik
 • Zbroja łuskowa
 • Kolczuga
 • Brygantyna
 • Zbroja płytowa 

Rodzaje tarcz

 • Mała tarcza
 • Średnia tarcza
 • Duża tarcza