Towarzysze

Towarzysze, jak sama nazwa wskazuje, towarzyszą postaci gracza w podróży. Towarzysze zaprojektowani są tak, aby mieć jakiś interes w braniu udziału w centralnym konflikcie gracza. Ich osobowości i motywacje rozgałęziają fabułę i tworzą konflikty, które graczom przyjdzie rozwiązać w miarę postępu fabuły. Reagują oni [towarzysze] na czyny postaci gracza, a także na to, co dzieje się wokół nich. Ponadto, towarzysze dają graczowi możliwości w zakresie strategicznego zarządzania składem drużyny, co przekłada się na jej możliwości podczas eksploracji, walki, a także wykonywania zadań. Choć posiadanie towarzyszy nie jest obowiązkowe, mogą oni dużo dodać do ogólnych wrażeń i przebiegu gry.

Pillars of Eternity oferuje 8 towarzyszy kanonicznych oraz 8 niekanonicznych, których można stworzyć w Gmachu Awanturników [Adventurer’s Hall].

Towarzysze kanoniczni

Towarzysze tymczasowi

Postacie towarzyszące przez jakiś czas postaci gracza podczas prologu gry:

  • Calisca/Calisha wojownik, człowiek z równin
  • Heodan – łotrzyk, człowiek z równin

Postaci pokazane podczas kampanii na Kickstarterze

  • Edair – wojownik, człowiek z równin, –> Eder
  • Aloth –  mag, elf leśny
  • Cadegund – kapłanka Magrany, człowiek z równin
  • Forton – mnich, człowiek z sawanny, —> Zahua
  • Sagani – łowca, krasnolud tundrowy
  • Detektyw – enigmatyk, orlanin osiadły