Pieśniarz [POE2]

W każdej kulturze Eory istnieją pieśniarze. Wielu historyków sądzi, że są oni najstarszym źródłem magii. Ich uświęcone frazy przywołują kolektywną pamięć zbłąkanych dusz, nakazując im tworzenie magicznych efektów w rodzaju „rekonstrukcji”. W niektórych społeczeństwach pieśniarze stanowią zorganizowane grupy bajarzy i badaczy, lecz w większości są jedynie honorową częścią ludowej tradycji. 

Subklasy

  • Przywoływacz [oryg. Beckoner] — inwokacje przywoływania kosztują mniej oraz przywołują więcej istot, lecz są one słabsze.
  • Skald — inwokacje ofensywne kosztują mniej, zaś strofy mogą zadawać obrażenia krytyczne, lecz pozostałe inwokacje kosztują więcej.
  • Trubadur — wydłuża czas trwania strof o 50%, zaś modalna pośpiesznej recytacji zwiększa tempo zwrotów kosztem skrócenia czasu trwania. Wszystkie inwokacje kosztują więcej.