Pieśniarz [POE2]

W każdej kulturze Eory istnieją pieśniarze. Wielu historyków sądzi, że są oni najstarszym źródłem magii. Ich uświęcone frazy przywołują kolektywną pamięć zbłąkanych dusz, nakazując im tworzenie magicznych efektów w rodzaju „rekonstrukcji”. W niektórych społeczeństwach pieśniarze stanowią zorganizowane grupy bajarzy i badaczy, lecz w większości są jedynie honorową częścią ludowej tradycji. 

Rola w walce: kontrola tłumu, wsparcie

Subklasy

  • Przywoływacz — przywoływacze specjalizują się w inwokacjach przyzywających duchy z Międzyświata. Często pochodzą z kultur silnie powiązanych z naturą i szczególnie mocno czczących swoich przodków.
  • Skald — choć wielu pieśniarzy woli komponować swoją magię na bezpiecznych tyłach, skaldowie moc dla inwokacji czerpią z walki twarzą w twarz. Sprawia to, że można się na nich natknąć w wielu kulturach o silnych tradycjach wojskowych, gdzie sławią czyny swoich sąsiadów, rodu i przodków.
  • Trubadur — trubadurzy to mistrzowie pieśni zdolni dostosować tempo swoich utworów i czas trwania ich efektów tak, by odpowiadały staczanej bitwie. Są przy tym bardziej pasywni niż wielu pieśniarzy, dlatego cieszą się swoimi zadaniami jako jednostki wsparcia. Trubadurzy po raz pierwszy pojawili się w Starej Vailii, obecnie jednak są powszechnie spotykani w Republikach Vailiańskich i wielu innych krainach.