Paladyn [POE2]

Paladyni  to zbrojni fanatycy oddani bóstwu, władcy lub nawet stylowi życia.  Można ich znaleźć w każdej kulturze, gdzie fanatyczna grupa podobnie myślących osób uformowała wojownicze społeczeństwo poświęcone ważnej dla nich przyczynie. Choć te zależą w dużej mierze od światopoglądu, paladyni są postrzegani z szacunkiem i podziwem z lekką nutą strachu. Wielu paladynów utrzymuje pozycje dowódców i najemnych wojsk, ale w ferworze walki ich fanatyzm często ustępuje zdrowemu rozsądkowi.

W przeciwieństwie do Pillars of Eternity paladyni muszą wybrać subklasę, gdyż ich zakon zapewnia odpowiednie profity i wady. Jest to klasa, która ma ograniczenia w wieloklasowości z kapłanami — możliwości determinuje natura paladyńskiego zakonu i pożądane zachowania.

Subklasy

  • Posępni Piechurzy — Płomienie poświęcenia (Pamiętaj pole Rakham) generują czarny ogień i zadają obrażenia od kwasu kosztem zredukowanego leczenia. – Nie tworzą hybrydy z kapłanami Eothasa, Beratha i Skaena.
  • Rycerze Złotego Paktu — Zaprzysiężony wróg (Złocona wrogość) tworzy zbroję ze złota kosztem używania gorliwych aur. – Nie tworzą hybrydy z kapłanami Magrany i Waela.
  • Paladyni Darcozzich — Nakładanie rąk (Ognie pałacu Darcozzich) tworzy płomienną tarczę wokół paladyna kosztem obniżenia źródła gorliwości. – Nie tworzą hybrydy z kapłanami Beratha, Skaena i Magrany.
  • Życzliwi Wędrowcy — Płomienie poświęcenia (Miecz i pasterz) leczą pobliskich sojuszników kosztem zadawania mniejszych obrażeń wrogom podatnym na podstępny atak. – Nie tworzą hybryd z kapłanami Magrany, Beratha, Waela i Skaena.
  • Tarczownicy św. Elgci — Nakładanie rąk (Łaska św. Elcgi) zapobiega utracie przytomności na krótki czas kosztem niemożności nakładania rąk na siebie. – Nie tworzą hybryd z kapłanami Magrany, Skaena i Waela.