Paladyn [POE2]

Paladyni  to zbrojni fanatycy oddani bóstwu, władcy lub nawet stylowi życia.  Można ich znaleźć w każdej kulturze, gdzie fanatyczna grupa podobnie myślących osób uformowała wojownicze społeczeństwo poświęcone ważnej dla nich przyczynie. Choć te zależą w dużej mierze od światopoglądu, paladyni są postrzegani z szacunkiem i podziwem z lekką nutą strachu. Wielu paladynów utrzymuje pozycje dowódców i najemnych wojsk, ale w ferworze walki ich fanatyzm często ustępuje zdrowemu rozsądkowi.

W przeciwieństwie do innych klas paladyni muszą wybrać subklasę. Z tego powodu ich zakon, poza profitami, nie nakłada żadnych kar. Jest to także klasa, która ma ograniczenia w wieloklasowości z kapłanami — jej możliwości determinuje natura paladyńskiego zakonu i pożądane zachowania.

Rola w walce: wsparcie, obrona

Subklasy

  • Posępni Piechurzy — budzący grozę swym brakiem litości i okrucieństwem paladyni będący posępnymi piechurami wierzą, że ogromna brutalność w walce przynosi szybkie jej zakończenie. By utrzymać swą reputację nieugiętych i dzikich wojowników, nigdy nie ustępują pola ani nie uciekają, nawet jeśli nakazują im to ich mocodawcy. Nie tworzą hybrydy z kapłanami Eothasa, Beratha i Skaena.
  • Rycerze Złotego Paktu — Rycerze Złotego Paktu, najemnicy, który poświęcili życie świętości wszelkich kontraktów, wypełniają swe zobowiązania z pozbawionym emocji, niezłomnym oddaniem, nie podejmując się oceny pod względem moralnym. Nie tworzą hybrydy z kapłanami Magrany i Waela.
  • Paladyni Darcozzich — Zakon Paladynów Darcozzich jest najstarszą taką organizacją na świecie. Stworzono go ponad 2000 lat temu w celu obrony Pałacu Darcozzich w Wielkiej Vailii, zaś po jej upadku jego członkowie zostali obrońcami i ambasadorami wielkiej rodziny Darcozzich oraz kultury starovailiańskiej. W dzisiejszych czasach jest ich bardzo wielu, co czasami prowadzi do wzajemnych konfliktów inspirowanych intrygami wspomnianego rodu, i słyną oni z błyskotliwości oraz miłości do życia. Nie tworzą hybrydy z kapłanami Beratha, Skaena i Magrany.
  • Życzliwi Wędrowcy — Dobroczynny zakon rycerzy pomagających podróżnikom w potrzebie i szerzących dobroć, którzy potępiają zdradę i złe zamiary nawet wobec własnych wrogów. Wśród Życzliwych Wędrowców znaleźć można wszelkie rasy rozumne i przedstawicieli przeróżnych kultur. Natknąć zaś można się na nich w każdej części Starych Imperiów, Wschodnich Rubieży, a nawet na Archipelagu Martwego Ognia. Nie tworzą hybryd z kapłanami Magrany, Beratha, Waela i Skaena.
  • Tarczownicy św. Elgci — Zakon paladynów składający się z aedyrskich wojowników przedkładających uczciwość i dyplomację nad okrucieństwo i agresję. Tarczownicy powstali na cześć elfickiej szlachcianki, która po długiej wojnie pomogła w zjednoczeniu królestw Aedyru i Kulklinu. Nie tworzą hybryd z kapłanami Magrany, Skaena i Waela.