Mnich [POE2]

Mnisi należą do różnych zakonów parających się walką, które rozwinęły się w Ixamitlu i we Wschodnich Rubieżach w ciągu ostatnich kilku stuleci. Podczas gdy wiele monastycznych zakonów opiera się na naukach ich Wytrwałego Założyciela – Tletaca, to pojedyncze zakony różnią się w moralności, etyce i celu skupienia. Zwykły lud szanuje niezwykłą dyscyplinę mnichów, ale postrzega ich jako dziwną, nietypową grupę nie do końca zdrową na umyśle.

Rola w walce: obrażenia, obrona

Subklasy

  • Wędrowiec Helu — wszyscy wędrowcy Helu poddawani są w ramach rytuału przejścia ceremoniałowi śmierci. Doświadczenie to pozwala im rozpoczynać walkę z dodatkowymi ranami i czerpać siłę fizyczną z ran kosztem większej podatności na obrażenia.
  • Nalpazca — nalpazca to zakon mnichów medytujących nad różnicami między światem materialnym a tym postrzeganym dzięki korzystaniu z substancji halucynogennych. Pochodzący z Ixamitlu nalpazca są szanowani w swoich ojczyznach, lecz za ich granicami często uważani za głupców lub wręcz szaleńców ze względu na stałe przebywanie na pograniczu rzeczywistości.
  • Strzaskana Kolumna — w przeciwieństwie do członków pozostałych zakonów mnisi wyznający filozofię Strzaskanej Kolumny czerpią moc z powodowania krzywdy i bólu. Choć ich zgromadzenie nie jest z natury sadystyczne, przyciąga wielu praktykujących, którym radość przynosi sprawianie cierpienia innym.