Mnich [POE2]

Mnisi należą do różnych zakonów parających się walką, które rozwinęły się w Ixamitlu i we Wschodnich Rubieżach w ciągu ostatnich kilku stuleci. Podczas gdy wiele monastycznych zakonów opiera się na naukach ich Wytrwałego Założyciela – Tletaca, to pojedyncze zakony różnią się w moralności, etyce i celu skupienia. Zwykły lud szanuje niezwykłą dyscyplinę mnichów, ale postrzega ich jako dziwną, nietypową grupę nie do końca zdrową na umyśle.

Subklasy

  • Wędrowiec Helu [oryg. Helwalker] — zaczyna walkę z pełnymi ranami, za każdą otrzymując bonus do mocy kosztem zwiększonych obrażeń do ich odniesienia.
  • Nalpazca — wydłuża efekty narkotyków i podnosi próg ran w czasie odurzenia kosztem otrzymania kar w stanie trzeźwości.
  • Strzaskany Filar [oryg. Shattered Pillar] — otrzymuje rany, walcząc bronią białą (pięści lub inne) kosztem obniżenia progu ran i braku otrzymywania ran od obrażeń.