Wieloklasowość

W Pillars of Eternity II możliwe jest tworzenie wieloklasowych postaci. Wybrać można maksymalnie jedną dodatkową klasę. Niektóre kombinacje jak paladyn/kapłan mogą posiadać ograniczenia ze względu na niezgodne usposobienia. Każdy zestaw klas ma własną nazwę, np. mag bojowy to połączenie wojownika i maga.

Moc wieloklasowców oscyluje wokół 75% – 85%, którą każda klasa zdobywa, awansując.  Obie klasy mogą uwzględnić jeszcze swoje subklasy, choć paladyńskie zakony lub kapłańskie bóstwa [które są traktowane jak subklasy i muszą być wzięte] mogą nieco ograniczyć opcje wieloklasowe. Podług tego systemu wieloklasowcami mogą być też towarzysze, chociaż trzeba pamiętać o ich podwójnej klasie, z której można wybrać tylko jedną, np. wojownik bądź łotrzyk dla Edera, mag dla Alotha.

Natura wieloklasowości

Najistotniejsze aspekty wieloklasowości w Deadfire to:

  • Możliwość stworzenia klasy hybrydowej, np. chcę być magiem i wojownikiem,
  • Zachowanie kompetentnej mocy dla jednoklasowców. Postać powinna być opłacalna. W porządku gdy dana hybryda jest troszeczkę silniejsza bądź troszeczkę słabsza, lecz nie może wypaść kompletnie blado.
  • Możliwość eksponowania jednego aspektu hybrydy ponad drugą, np. jestem wojownikiem i magiem, lecz bardziej magiem.

Gracz który chce być wojownikiem i magiem, ma taką możliwość (mag bojowy) od samego początku zamiast dobierania dodatkowej klasy i lawirowania pomiędzy nimi.  Dostęp do zdolności i wzrost mocy zakłada symetrię po obu stronach. Wojownik/łotrzyk (zawadiaka) otrzymuje więc zdolności drugopoziomowe na czwartym poziomie postaci tak samo jak kapłan/mnich (myśliciel), barbarzyńca/pieśniarz (wyjec) czy druid/łowca (władca bestii).

Postaci zdobywają za to dwie zdolności przy awansie poziomu mocy; po jednej dla każdej z klas. Oznacza to że wieloklasowiec zaczyna z większą ilością zdolności i będzie ich miał łącznie więcej niż jednoklasowiec. Z drugiej strony wieloklasowiec otrzymuje dostęp do każdego poziomu mocy znacznie później od jednoklasowca, a jego zdolności rozwijają się wolniej. Mag może rzucać ognista kulę od poziomu piątego, zaś mag bojowy od poziomu siódmego.

Postaci wieloklasowe używają także uśrednionego zdrowia i obron. Jeśli jedna z nich ma 48 pkt zdrowia, a druga 30, to wtedy wieloklasowiec będzie mieć 39. Jeśli kolejna ma 14 pkt na poziom, a druga 10, to wieloklasowiec otrzymuje 12 pkt na poziom.

Możliwe kombinacje