Pasywne

W Deadfire występuje 10 umiejętności pasywnych. Wpływają one na liczne opcje dialogowe, nie naruszając rozgrywki w bezpośredni sposób. Są to:

  • Blef [Bluff] — związany z sytuacjami wymagającymi kłamania, oszukiwania i kręcenia,
  • Dyplomacja [Diplomacy] — odpowiada za sytuacje wymagające pokojowego rozwiązania czy charyzmy,
  • Historia [History] — dialogi odpowiadające za wydarzenia historyczne i legendy,
  • Wgląd [Insight] — odpowiada za sytuacje związane z intuicją i emocjami,
  • Zastraszanie [Intimidate] — dialogi związane z zastosowaniem przemocy i gróźb,
  • Metafizyka [Metaphysics] – dialogi odpowiadające za wiedzę o duszach i Cyklu,
  • Religia [Religion] — dialogi odpowiadające za wiedzę o bogach i wierzeniach,
  • Przetrwanie [Survival] – odpowiada za bonusy podczas odpoczynku oraz dialogi powiązane z przeżyciem w dziczy,
  • Streetwise – odpowiada za przetrwanie w warunkach miejskich,