Aktywne

W Deadfire występuje 7 umiejętności aktywnych, których użycie wiąże się z bezpośrednim wpływem na rozgrywkę. Są to kolejno:

  • Materiały wybuchowe [Explosives] — służą do tworzenia i używania granatów,
  • Wiedza tajemna [Arcana] – służy do tworzenia i używania zwojów,
  • Atletyka [Athletics] – służy do wykonywania takich czynności jak pływanie, wspinanie. Przyznaje samoleczenie: drugi oddech,
  • Alchemia [Alchemy] – służy do tworzenia i używania mikstur i trucizn,
  • Kradzież kieszonkowa [Sleight of Hand] – służy do ręcznego okradania postaci i determinuje powodzenie,
  • Skradanie [Stealth] – służy do przemykania się i ukrywania,
  • Mechanika [Mechanics] – służy do rozbrajania pułapek, otwierania zamków, determinuje celność pułapek.