Przypadłości i inspiracje

W Pillars of Eternity II system buffów i debuffów został zastąpiony systemem przypadłości i inspiracji.

Zostały one pogrupowane według atrybutów i każdy z nich składa się z trzech poziomów przypadłości (od najsłabszego do najsilniejszego).

 

Przypadłości od siły generują efekty obniżające cechę siły i poziom postaci.

 • wytrącenie z równowagi
 • oszołomienie
 • ogłuszenie

Przypadłości od kondycji generują efekty obniżające kondycję i

 • mdłości
 • osłabienie
 • wycieńczenie

Przypadłości od zręczności generują efekty spowalniające, paraliżujące i unieruchamiające postać.

 • okulawienie
 • unieruchomienie
 • paraliż

Przypadłości od intelektu generują efekty zauroczenia i dominacji umysłowej.

 • zamęt
 • zauroczenie
 • zdominowanie

Przypadłości od percepcji generują efekty obniżające celność, percepcję.

 • rozkojarzenie
 • dezorientacja
 • oślepienie

Przypadłości od stanowczości generują efekty lękowe obniżające stanowczość.

 • roztrzęsienie
 • przestraszenie
 • przerażenie

Inspiracje

Inspiracje stanowią naturalną kontrę wymierzoną w przypadłości. Każda grupa odpowiada konkretnej grupie przypadłości, np. inspiracje od siły znoszą przypadłości od siły, itd.

Inspiracja od siły

 • Moc
 • Zawziętość
 • Pobudzenie

Inspiracja od kondycji

 • Sprawność
 • Dzielność
 • Krzepkość

Inspiracja od intelektu

 • Mądrość
 • Bystrość
 • Geniusz

Inspiracja percepcji

 • Wnikliwość
 • Świadomość
 • Intuicja

Inspiracja stanowczości

 • Wytrwałość
 • Niezłomność
 • Odwaga

Inspiracja zręczności

 • Szybkość
 • Lotność
 • Zwinność