Cechy i obrona

Podobnie jak w Pillars of Eternity istnieje sześć podstawowych atrybutów. Największą zmianę przeszedł atrybut Mocy przemianowany na Siłę oraz Stanowczość.

Podstawowe cechy

  • Siła [Might] — miara tego jak silna fizycznie jest postać. Moc wpływa na zadawanie obrażeń i obronę hartu. Premię do niej otrzymują aumauanie, ludzie oraz krasnoludy.
  • Kondycja [Constitution] — miara tego jak odporna/elastyczna jest postać. Budowa wpływa na wytrzymałość i zdrowie postaci i obronę hartu. Premię do niej otrzymują krasnoludy.
  • Zręczność [Dexterity] — miara koordynacji wzrokowo-ruchowej i zwinności postaci. Zręczność wpływa na szybkość ataku, skracając czas rzucania czarów oraz wpływa na obronę refleksu . Premię do niej otrzymują elfy oraz Boscy.
  • Percepcja [Perception] — miara świadomości postaci co do otoczenia. Percepcja wpływa na celność postaci, odbicie i obronę refleksu. Premię do niej otrzymują elfy oraz orlanie.
  • Intelekt [Intellect] — wpływa na siłę woli, rozmiar obszaru czarów obszarowych i na czas trwania różnych efektów generowanych przez postać. Premię do niego otrzymują Boscy.
  • Stanowczość [Resolve] — miara siły osobowości, nasilenia i determinacji postaci. Stanowczość wpływa na obrażenia magiczne, leczenie, siłę woli i odbicie. Premię do niej otrzymują ludzie oraz orlanie.

 

Obrony

Każda postać posiada cztery obrony. W przeciwieństwie do Pillars of Eternity obrona odbicia jest u wszystkich klas taka sama (wyjątek to wojownik), zaś wieloklasowość, uśrednia wszystkie obrony z połączonych klas.

Rodzaje obrony

  • Odbicie  [Deflection] – reprezentuje zdolność do unikania ataków wręcz i dystansowych, można je modyfikować poprzez założenie tarczy. W większości determinowane przez poziom, chociaż wpływa na nie Percepcja i Stanowczość.
  • Hart  [Fortitude] – reprezentuje odporność na  ataki „na organizm” takie jak trucizny czy choroby. Bazuje na Mocy i Kondycji.
  • Refleks  [Reflex] – reprezentuje zdolność unikania ataków obszarowych. Bazuje na Zręczności i Percepcji.
  • Siła woli [Will] – reprezentuje siłę umysłu i odporność na ataki umysłowe. Bazuje na Intelekcie i Stanowczości.