Umiejętności bojowe

Umiejętności bojowe to zdolności klasowe oraz talenty.

Zdolności klasowe dają nowe możliwości albo je rozwijają. Zdobywa się je zawsze podczas awansu, podobnie jak talenty.

Rodzaje zdolności

  • Pasywne – działają automatycznie, nie wymagając interwencji gracza.
  • Aktywne – wymagają aktywacji zwykle na krótki okres czasu. Zaliczają się do nich wszelkie zaklęcia klas czarujących i zdolności klas walczących lub mieszanych. Zdolności takie zwykle dzielą na odpoczynek lub na potyczkę. Zdolność na odpoczynek oznacza, że postać musi odpocząć, aby ponownie jej użyć, tyczy się to jednak zazwycza jejj limitu, ponieważ taką zdolność można wykorzystywać wielokrotnie w walkach, zaś zdolność na potyczkę odnawia się co walkę, ale można jej użyć tylko jeden raz w starciu.
  • Modalne (podtrzymywana) – takie zdolności można włączać i wyłączać wedle życzenia. Działają one podobnie do pasywnych. Zwykle można mieć aktywną jedną taką zdolność, np. aura paladyna za wyjątkiem strof pieśniarza, których aktywnych może mieć do 10 (ich zbiór liczy się jako zdolność modalna). Zdolności modalne zazwyczaj mają pozytywny wspierający efekt (buff) oraz negatywny dla wrogów (debuff).

Awansowanie

Każda klasa rozpoczyna z jedną zdolnością na potyczkę oraz dwoma zdolnościami aktywnymi albo pierwszopoziomowymi zaklęciami (traktowanymi jako jedna zdolność). Klasy walczące otrzymują zdolność pasywną i jedną aktywną (zwykle z dwóch do wyboru). Klasy czarujące otrzymują zaklęcia i zdolność na potyczkę. Klasy mieszane jak szyfrant rozpoczynają z pasywną zdolnością i pierwszopoziomowymi mocami, a pieśniarz stanowi wyjątek od zdolności pasywnych, zaczynając jedynie z pierwszpoziomowymi strofami i inwokacjami.

Żadne ze zdolności czy zaklęć nie skaluje się automatycznie z poziomem postaci. Jednak na wysokich poziomach konkretne zaklęcia mogą stać się zdolnościami na potyczkę (normalnie wszystkie są na odpoczynek). Na bardzo wysokich poziomach słabe zaklęcia stają się dostępne na życzenie, nie podlegając prawom odnawiania się.