Paladyn

paladyn Paladyni to niewiarygodnie oddani, często fanatyczni zbrojni, którzy poświęcili się wybranej sprawie, łącząc gorliwość kapłana z ascetyczną dyscypliną mnicha. Założyli oni wiele elitarnych sił, od pierwszeych paladynów Darcozzich (liczących sobie dwa tysiące lat) po raczkujących Braci św. Waidwena Męczennika – gorliwych obrońców ścieżki pielgrzymkowej Boskiego Młota.

Paladyni to urodzeni przywódcy, często stanowiący straż przednią w wielu konfliktach, posiadający zdolność szybkiej pomocy swoim sojusznikom dzięki komendom. Komenda paladyna może odpędzić nadchodzącą śmierć, pokonać zmęczenie lub przyśpieszyć szarżę. Choć paladyni nie zawsze służą bóstwom, to są tak skupieni na ich wybranej sprawie, że stale tworzą źródło duchowej energii, którego paladyn może użyć do zaatakowania pobliskich przeciwników. Pomimo często stoickiej prezencji i wybuchowego stylu walki paladyni są najskuteczniejsi, walcząc u boku sojuszników. W pojedynkę bywają narażeni na rany i śmierć, zwłaszcza w walce z pojedynczymi, potężnymi przeciwnikami.

Zakony paladynów

Gdy gracze tworzą postać paladyna, wybierają zakon, do którego on należy.  Każdy wybór naświetla dwa zachowania pożądane oraz dwa niepożądane. Dla protagonistów paladynów ich Wiara i Przekonanie kształtować się będą na podstawie zachowania. Wzmocnienie pożądanego zachowania przez zakon stopniowo podnosi moc, podczas gdy postępowanie przeciwko jego zasadom zaowocuje małym osłabieniem mocy. Zmiany może nie są dramatyczne, ale odzwierciedlają miernik dysonansu pomiędzy deklarowanymi zasadami zakonu postaci oraz jej realnym postępowaniem.

Zakon Zachowanie pożądane Zachowanie niepożądane
Pierwsze Drugie Pierwsze Drugie
Tarczownicy św. Elcgi Dyplomacja Dobroć Agresja Okrucieństwo
Posępni Piechurzy Okrucieństwo  Agresja  Dobroć  Dyplomacja
Życzliwi Wędrowcy Uczciwość  Pasja Zwodniczość  Okrucieństwo
Rycerze Złotego Paktu  Racjonalność  Spokój  Pasja  Agresja
Paladyni Darcozzich Cwaniactwo Pasja  Okrucieństwo i Spokój

Zdolności klasowe:

Paladyni posiadają modalne aury, które mogą uaktywnić w każdym momencie, a także pojedyncze rozkazy (buffy) i ograniczone zdolności lecznicze. Paladyni wybierają jedną z dwóch/trzech zdolności na każdym poziomie (otrzymują je co dwa poziomy).

 • Wiara i przekonnanie [Faith and Conviction] – zdolność pasywna, otrzymywana automatycznie na pierwszym poziomie. Przyznaje premie do wszystkich obron (zależna jest od reputacji).
 • Płomienie poświęcenia [Flames  of devotion] – kolejne ataki paladyna dodają 100% od ognia.
 • Nakładanie rąk [Lay on Hands] – siła wiary paladyna pozwala mu uleczyć dotykiem znaczącą ilość wytrzymałości sprzymierzeńca albo własnej.
 • Żarliwe skupienie [Zealous Focus] – niezmącona siła przekonań paladyna poprawia celność sprzymierzeńców. (aura)
 • Żarliwa Szarża [Zealous Charge] – daje paladynowi i sojusznikom natchnienie do gwałtownej szarży, zwiększając ich szybkość ruchów. (aura)
 • Gorliwa Wytrwałość [Zealous Endurance] – wypełnia paldadyna i sojuszników niewzruszoną pewnością siebie, podnosząc redukcję obrażeń. (aura)
 • Inspiracja [Inspiring Triumph] – gdy paladyn pokona przeciwnika, wszyscy zyskują premię do obron.
 • Ożywcze wezwanie [Liberating Exhortation] – wzywa nieprzytomnego towarzysza do powstania, dając mu krótkotrwały zastrzyk witalności, który wkrótce zanika.
 • Zaprzysięgły wróg [Sworn Enemy] – paladyn zyskuje premię do celności i obrażeń przeciwko wybranemu przeciwnikowi.
 • Oczyszczenie niegodnych [Deprive the Unworhy] – paladyn tymczasowo likwiduje wszelkie korzystne efekty działające na pojedynczego przeciwnika. Efekty zaczynają działać ponownie, kiedy Oczyszczenie Niegodnych zanika.
 • Wyzwalające wezwanie [Reviving Exhortation] – kiedy paladyn używa na sojuszniku Wyzwalającego Wezwania, sprzymierzeniec otrzymuje premię do celności.
 • Wzmacniające Wezwanie [Reinforcing Exhortation] – rozkazuje towarzyszowi podwoić starania, zwiększając wartość odbicia.
 • Dusza sprawiedliwości [Righteous Soul] – zwiększa obronę paladyna przeciwko truciznom, chorobom, oczarowaniu, zdominowaniu, przestraszeniu i efektom przerażenia.
 • Naglące Wezwanie [Hastening Exhortation] – Nawołuje sprzymierzeńca do pośpiechu, zwiększając jego tempo ataku.

Dostępne w dodatku The White March:

 • Leczenie Łańcuchowe [Healing Chain] – paladyn wybiera pojedynczego sojusznika do wyleczenia, ale efekt działania przeskakuje pomiędzy sprzymierzeńcami nawet sześciokrotnie (wliczając pierwotne trafienie).
 • Święte Całopalenie [Sacred Immolation] – paladyn skupia swoją wiarę i zaczyna płonąć błękitnym ogniem. Z każdym rozbłyskiem płomieni paladyn otrzymuje niewielkie obrażenia bazowe, zaś przeciwnicy w zasięgu otrzymują obrażenia od ognia. Natomiast sojusznicy otrzymują niewielką ilość Wytrzymałości.

Talenty klasowe paladyna

 • Niezmącona wiara [Untroubled Faith – paladin] – wierzenia paladyna pozwalają zneutralizować negatywny wpływ reputacji na wiarę i przekonanie.
 • Większe nakładanie rąk [Greater Lay on Hands] 
 • Gwałtowne płomienie [Intense flames] – zwiększa obrażenia zadawane przez płomienie poświęcenia.
 • Głęboka wiara [Deep Faith] – intesyfikuje wiarę paladyna, zwiększając premie obronne wiary i przekonania.
 • Krytyczne skupienie [Critical Focus] – Żarliwe skupienie przekształca 5% trafień w krytyczne.
 • Ognie pałacu Darcozzich [Fires of Darcozzi Palace] – gdy paladyni Darcozzich używają płomieni poświęcenia, zyskują słabą płomienną tarczę.
 • Czarna Ścieżka [The Black Path] – paladyn Posępnych Piechurów pokonując przeciwnika, powoduje przestraszenie u innych wrogów.
 • Pamiętaj Pole Rakham [Remember Rakham Field] – płomienie poświęcenia paladyna Posępnych Piechurów zadają dodatkowe 50% obrażeń od kwasu.
 • Wytrwałe płomienie [Enduring Flames] –  paladyn Rycerzy Złotego Paktu może zwiększyć obrażenia od ognia pochodzące ze zdolności płomieni poświęcenia.
 • Więź Obowiązku [Bond of Duty] – Kiedy paladyn Rycerzy Złotego Paktu używa na sojuszniku wyzwalającego wezwania, sprzymierzeniec otrzymuje znaczną premię przeciwko zauroczeniu, zamętowi i zdominowaniu.
 • Dziwna litość [Strange Mercy] – paladyn Życzliwych Wędrowców pokonując przeciwnika, sprawiają że jego sojusznicy odzyskują wytrzymałość.
 • Miecz i pasterz [The Sword and the Shepherd] – płomienie poświęcenia paladyna Życzliwych Wędrowców regenerują sprzymierzeńcom wytrzymałość.
 • Ochronne płomienie [Shielding flames] – płomienie poświęcenia paladyna Tarczowników św. Elcgi dodają premię do odbicia.
 • Ochronny dotyk [Shielding Flames] – kiedy paladyn Tarczowników św. Elcgi używa na sojuszniku Wyzwalającego Wezwania, sprzymierzeniec otrzymuje premię do celności.