Cechy

Cechy [atribbutes] są miernikiem definiującym naturalne zdolności postaci w przeciwieństwie do umiejętności określających jak dobrze postać wyuczyła się pewnych czynności. Istnieje sześć podstawowych atrybutów i kilka pochodnych z tychże.

Podstawowe cechy

  • Moc [Might] — miara tego jak silna fizycznie jest postać. Moc wpływa na obrażenia, leczenie, obronę hartu. Premię do niej otrzymują aumauanie, ludzie oraz krasnoludy.
  • Kondycja [Constitution] — miara tego jak odporna/elastyczna jest postać. Budowa wpływa na wytrzymałość i zdrowie postaci i obronę hartu. Premię do niej otrzymują krasnoludy.
  • Zręczność [Dexterity] — miara koordynacji wzrokowo-ruchowej i zwinności postaci. Zręczność wpływa na tempo ataku i obronę refleksu jak również na kradzieże kieszonkowe, sztuczki zręcznych rąk w rozmowach i w skryptowanych interakcjach. Premię do niej otrzymują elfy oraz Boscy.
  • Percepcja [Perception]miara świadomości postaci co do otoczenia. Percepcja wpływa na system przerwania, odbicie i obronę refleksu. Premię do niej otrzymują elfy oraz orlanie.
  • Intelekt [Intellect] — wpływa na siłę woli, rozmiar obszaru czarów obszarowych i na czas trwania różnych efektów generowanych przez postać. W rozmowie Intelekt pomaga przekonać ludzi dzięki logice, perswazji lub owijania w bawełnę, np. przedstawić wiarygodne argumenty lub scenariusz. Premię do niego otrzymują Boscy.
  • Stanowczość [Resolve] — miara siły osobowości, nasilenia i determinacji postaci. Stanowczość wpływa na siłę woli, odbicie i koncentrację. W rozmowie Stanowczość odpowiada w sytuacjach, gdzie prezencja, nasilenie i wiarygodność postaci są ważne, np. zastraszenie, inspirujące przywództwo czy dobrze działające kłamstwo. Premię do niej otrzymują ludzie oraz orlanie.

Zastosowanie

Cechy są najczęściej sprawdzanymi składnikami w dialogu i w skryptowanych interakcjach. Opcje, które otwierają mogą być korzystne, neutralne albo niekorzystne, ale dają ci szerszą perspektywę ekspresji w zależności od tego jak budujesz swoją postać. Fizyczne cechy są reprezentowane tak samo jak cechy mentalne, z tym że fizyczne cechy często pozwalają na dokonywanie jakichś czynności podczas rozmowy. Spostrzeżenie ukrytych rzeczy (drzwi, pułapki, pojemniki) będzie wymagać  uzyskania pewnego stopnia bliskości w oparciu o (dwie) cechy.