Mag [POE2]

Jako mistrzowie wiedzy teoretycznej, magowie to badacze tajemnych tradycji sięgających poza kresy pisanej historii. Magowie często tworzą bardzo zorganizowane grupy, od szkół po gildie poświęcone magicznym studiom i mają tendencję do faworyzowania środowisk, w których zachęca się do badania, eksperymentowania, debaty i rozpowszechniania wiedzy. Wielu doświadczonych magów staje się znanych z ich ekscentryzmu, siły ego i niezaspokojonych zainteresowań wszystkim, co tajemne i odnoszące się do okultyzmu.

Rola w walce: obrażenia, kontrola tłumu

Subklasy

  • Sztukmistrz  — Sztukmistrzowie specjalizują się w czarach przyzywających broń i obiekty fizyczne, nie potrafią jednak korzystać z ewokacji oraz iluzji.
  • Zaklinacz — zaklinacze koncentrują się na magii oszałamiającej lub budzącej zamęt wśród wrogów, nie potrafią jednak rzucać czarów iluzji i transmutacji.
  • Ewokator — Ewokatorzy całą swoją energię przeznaczają na naukę magii niszczycielskiej energii, nie znają jednak czarów transmutacji oraz przywoływania.
  • Iluzjonista  — Iluzjoniści to mistrzowie czarów maskujących i ukrywających, którzy nie potrafią jednak używać magii przywoływania oraz zaklinania.
  • Transmutator — Transmutatorzy doskonale radzą sobie z magią odmieniającą ich samych lub wrogów, nie są jednak w stanie rzucać czarów zaklinania i ewokacji.