Mag [POE2]

Jako mistrzowie wiedzy teoretycznej, magowie to badacze tajemnych tradycji sięgających poza kresy pisanej historii. Magowie często tworzą bardzo zorganizowane grupy, od szkół po gildie poświęcone magicznym studiom i mają tendencję do faworyzowania środowisk, w których zachęca się do badania, eksperymentowania, debaty i rozpowszechniania wiedzy. Wielu doświadczonych magów staje się znanych z ich ekscentryzmu, siły ego i niezaspokojonych zainteresowań wszystkim, co tajemne i odnoszące się do okultyzmu.

Mag w porównaniu do swego odpowiednika z pierwszej części Pillars of Eternity nie musi już korzystać z grymuarów. Te stanowią jedynie klasowy dodatek pozwalający na rzucanie większej ilości zaklęć, które zostały przypisane do odpowiedniej szkoły jak przyzywanie, iluzja, zaklinanie, itd.

Subklasy

  • Przyzywacz (oryg. Conjurer) — czary przyzywania są znacznie potężniejsze kosztem poznania czarów iluzji i wywoływania.
  • Zaklinacz (oryg. Enchanter) — czary zaklinania są znacznie potężniejsze kosztem poznania czarów iluzji i przemiany.
  • Wywoływacz  (oryg. Evoker) — czary wywołania są znacznie potężniejsze kosztem poznania czarów przemiany i przyzywania.
  • Iluzjonista (oryg. Illusionist) — czary iluzji są znacznie potężniejsze kosztem poznania czarów zaklinania i przyzywania.
  • Kształciciel (oryg. Transmuter) — czary przekształcenia są znacznie potężniejsze kosztem poznania czarów wywoływania i zaklinania.