Kapłan [POE2]

Kapłani to powiernicy bóstw Eory oraz adepci magii religijnej. Wszyscy kapłani powierzają się wybranym bóstwom, a ich moce kapłańskie czerpią siłę jednak z własnej wiary. W przeciwieństwie do paladynów, kapłani mają tendencję skupiać się na filozofii, nauczaniu i relacjach religijnych ze zwykłym ludem. Odbiór kapłana w świecie zależy w dużej mierze od tego, jak jego bóstwo postrzegają ludzie  – ze czcią lub pogardą.

Kapłan w przeciwieństwie do swego odpowiednika z Pillars of Eternity musi wybrać subklasę, gdyż bóstwo determinuje styl grania, zapewniając nie tylko profity ale także wady. Kapłani jako jedyni posiadają ograniczenia w wieloklasowości z paladynami — możliwości uzależnione są od natury bóstw i pożądanych przez nich zachowań.

Subklasy

  • Kapłan Beratha — może używać zaklęć gnicia z klasy druida kosztem poznania czarów potępiania. – Nie tworzy hybrydy z paladynami Posępnych Piechurów, Życzliwych Wędrowców i Darcozzich.
  • Kapłan Eothasa — może używać zaklęć żywiołów z klasy druida kosztem poznania zaklęć ochronnych. – Nie tworzy hybrydy z paladynami Posępnych Piechurów.
  • Kapłan Magrany — może używać zaklęć ognistych z klasy maga kosztem poznania czarów odnowy. – Nie tworzy hybrydy z paladynami Tarczowników, Życzliwych Wędrowców, Rycerzy Złotego Paktu i Darcozzich.
  • Kapłan Skaena — może używać ofensywnych zdolności łotrzyka jako zaklęć kapłańskich, lecz kosztem poznania czarów inspiracji. – Nie tworzy hybrydy z paladynami Posępnych Piechurów, Życzliwych Wędrowców, Tarczowników i Darcozzich.
  • Kapłan Waela — może używać zaklęć iluzji z klasy maga kosztem poznania czarów potępienia. – Nie tworzy hybrydy z paladynami Tarczowników, Życzliwych Wędrowców i Rycerzy Złotego Paktu.