Druid [POE2]

Druidzi jako animiści całym sercem dopasowują się do duchowych energii przepływających przez najmniejsze stworzenia Eory – rośliny, zwierzęta i czasem żywe kamienie. Pomimo że są niekoniecznie religijni, darzą szacunkiem świat przyrody i jego tajemnice. Większość kultur patrzy na nich jak na rodzaj pierwotnego maga, lecz w społecznościach wiejskich Glanfatan, Naasitaczyków i innych  mogą osiągać pozycje wyższe, zdobywać wpływy i stanowić autorytet.

Rola w walce: kontrola tłumów, wsparcie, obrażenia

Subklasy

  • Furia  — Furie uważają burze za kluczowego dzikiego ducha natury, dlatego zamiast zmieniać się w zwierzę, wcielają się w zgubę burz. Mimo swojej nazwy nie są jednak szczególnie krwiożercze, lecz raczej znane z hałaśliwości i nieokiełznania – ich kompani często marzą tylko, by w końcu zamilkły.
  • Dawca Życia — choć dawcom życia daleko jest do pacyfistów, należą do najbardziej pokojowych zgromadzeń druidów. Skupiają się na magii leczniczej, nie będąc jednak w stanie przyzywać sprzymierzeńców, i należą zazwyczaj do społeczności wiejskich takich jak Jelenioborze, w których spory oraz temperamenty bywają gorące.
  • Zmiennokształtny — Zmiennokształtni kładą większy nacisk na umiejętności przemiany niż rzucanie czarów, w przeciwieństwie do innych druidów posiadając zdolność przyjęcia dowolnej zwierzęcej formy. Znani są też ze swojej samotniczej i aspołecznej natury – często żyją w pustelniach z dala od cywilizacji.